Tải Game

qrcode

Hoạt Động Lãnh địa

14/05/2020

Đây là những thông tin cơ bản mà Chúa Công nên biết khi tham gia Lãnh Địa
 

Xúc Sắc:


1, Mỗi ngày 0:00 nhận 10 cái, trưa nhận miễn phí, tối nhận 5 cái xúc xắc.
2, Xúc xắc chưa dùng đến sẽ bị xóa vào 0h ngày hôm sau, Chúa công nhớ dùng hết xúc xắc mỗi ngày nha.
3, Nếu là xúc xắc nhận từ sự kiện thì sẽ không bị xóa.
4, Mỗi lần mua xúc xắc sẽ tăng 5 cái, mỗi ngày tối đa mua 10 cái.

Khối Đất:


1, Trong lãnh địa tìm kiếm có 18 Khối đất, trong đó có 4 Khối đất ngẫu nhiên từ sự kiện, 13 Khối đất kiến trúc, 1 Khối đất Nha Môn (điểm bắt đầu).
2, Đi đến Khối đất sự kiện ngẫu nhiên có thể kích hoạt:
·Nhận 1 Xúc xắc
·Nhận 1 Xúc xắc Như Ý
·Lần sau tung 2 Xúc Xắc
·Tiến 1~3 bước
·Đến thẳng Nha Môn
·Nhận 100 điểm Dân Tình
·Tăng 3 Túi Phúc
·Nhận toàn bộ Túi Phúc
·Không có chuyện gì xảy ra
3, Đi đến Khối đất kiến trúc kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên của kiến trúc đó.
4, Thông qua Nha Môn tăng 50 điểm Dân Tình, kích hoạt Trời ban túi phúc, đến Nha Môn mở thông tin sự kiện nhận 1 Xúc sắc.

Sự Kiện:


1, Khi nhận sự kiện phải phái 1 tướng chấp hành, một tuần sau quay lại nhận kết quả. Sự kiện có tổng cộng 3 kết quả: Thất bại, Thành Công, Đại Thành Công.
2, Chấp hành một phần sự kiện cần tiêu hao phí nhất định.
3, Mỗi sự kiện yêu cầu một thuộc tính nhất định, bố trí Tướng có thuộc tình tương ứng càng cao, xác suất hoàn thành sự kiện càng cao. Khi xác suất thành công đạt 100% nhận Đại thành công và thưởng thêm Điểm Dân Tình.
4, Hoàn thành sự kiện kiến trúc sẽ gia tăng Độ Thiện Cảm của kiến trúc đó, nếu Độ Thiện Cảm của cấp này đã đầy sẽ kích hoạt sự kiện thăng cấp vào lần sau. Sự kiện thăng cấp cũng cần bố trí Tướng chấp hành.
5, Sau khi thăng cấp kiến trúc, sẽ tăng tốc độ sinh Đồng của kiến trúc và thưởng sự kiện.
6, Sự kiện ở Võ quán có xác suất kích hoạt tăng Võ Lực, Thủ, sự kiện ở Học đường có xác suất kích hoạt tăng Thống Soái, Võ Lực. Chấp hành cần tiêu 100KNB, Tướng chấp hành những sự kiện này xong, thuộc tính chỉ định tăng vĩnh viễn 1 điểm. Cùng một tướng hoàn thành sự kiện loại này có thể tăng giá trị lớn nhất bị cấp bậc kiến trúc hạn chế của thuộc tính.

Dân Tình:


1, Hoàn thành sự kiện tăng 50 điểm Dân Tình, Đại thành công tăng thêm 10 điểm Dân Tình, thất bại trừ 20 điểm Dân Tình.
2, Dân Tình đạt giá trị chỉ định nhận Rương Dân Tình.
3, Kích hoạt sự kiện “Nhận 100 điểm Dân Tình” sẽ trực tiếp tăng 100 điểm Dân Tình
4, 0:00 ngày tiếp theo làm mới Dân Tình, reset Rương Dân Tình.


Trưng Thu:


1, Mỗi kiến trúc mỗi phút sản sinh 1 lần Đồng, cấp kiến trúc càng cao, Đồng sinh ra càng nhiều.
2, Lượng Đồng đạt giới hạn trữ của kiến trúc sẽ không sinh ra nữa.
3, Có thể thông qua Trưng thu để lấy Đồng đã sinh ra, sau Trưng thu làm sạch Đồng đã sinh ra.

Trời Ban Túi Phúc:


1, Mỗi lần đi qua Nha Môn(điểm bắt đầu), trong các Khối đất kiến trúc sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 1 Trời ban túi phúc.
2, Đi đến Khối đất chứa Túi phúc có thể nhận một thưởng trong đó.
3, Tối đa đồng thời tồn tại 3 Túi Phúc, nếu đã xuất hiện 3 cái thì sau khi đi qua Nha Môn sẽ không có thêm.
4, Kích hoạt “Tăng 3 Túi Phúc” sẽ xuất hiện 1 Túi phúc trong 3 kiến trúc ngẫu nhiên.
5, Kích hoạt “Nhận toàn bộ Túi Phúc” nhận tất cả túi phúc xuất hiện trong lãnh địa"

Mong rằng những thông tin trên giúp ích được cho Chúa Công trên con đường chinh phục thiên hạ

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng !

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ