Tải Game

qrcode

CHUỖI SỰ KIỆN INGAME ĐẶC SẮC THÁNG 9

07/09/2020

CHUỖI SỰ KIỆN INGAME ĐẶC SẮC THÁNG 9

1. 7 Ngày Đăng Nhập Nhận Quà (sự kiện ingame)
Pham vi: Các server đã đủ 28 ngày
Thời gian
: 00h00 ngày 07/09 -> 23h59 14/09
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện đăng nhập liên tục và làm đủ nhiệm vụ, sẽ nhận được 1 tướng SSR tự chọn
coolLưu ý: Đến ngày nào mới có thể nhận quà ngày đó, không thể nhận trước

2. Đoạt Bảo Nhận Tào Nhân (sự kiện ingame)

Pham vi: Các server đã đủ 28 ngày​
Thời gian: 00h00 ngày 07/09 -> 23h59 10/09
frownThể lệ: Trong sự kiện, nạp 300 Ngọc Bích nhận 1 lần Đoạt Bảo, phần thưởng có hạn!

 

3. Quà Ngự Long (sự kiện ingame)

Pham vi: Các server đã đủ 28 ngày​
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/09 - h59 ngày 10/09
frownThể lệ: Giờ vàng tặng tuyệt thế cực phẩm, tích nạp đạt mốc Ngọc Bích chỉ định được nhận

 

4. Sự Kiện Nạp Ngày (sự kiện ingame)

Pham vi: Các server đã đủ 28 ngày
Thời gian: Sự kiện diễn ra mỗi ngày với các phần quà khác nhau
frown Thể lệ: Trong ngày nạp đạt mốc Ngọc Bích chỉ định nhận thưởng

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ