Tải Game

qrcode

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG UPDATE - MA QUÂN GIÁNG THẾ

20/10/2020

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG UPDATE  - MA QUÂN GIÁNG THẾ

Kính thưa chư vị Chúa Công

Vậy là BIG UPDATE  - Ma Quân Giáng Thế đã Update thành công. Để chào mừng bản BIG UPDATE này, Thố Nhi xin được gửi đến chư vị chuỗi sự kiện chào đón BIG UPDATE cực HOT:

1. Sự Kiện Đua TOP Nạp All Server
Pham vi: All Server
Thời gian: 00h00 21/10 -> 23h59 26/10
frownThể lệ:

Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích đạt TOP sẽ nhận thêm quà:

- Quà sẽ được trả trong 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 200,000 Mảnh Mộc Ngưu*250 + Lưu Mã*4 + Thần Binh Trương Cáp cực phẩm +15 *1 + Kiếm hoàn mỗi loại *50 + Tọa Kỵ Tự chọn 6 skill *1
2 175,000 Mảnh Mộc Ngưu*200 + Lưu mã *3 + Thần binh Trương Cáp +15 *1 + kiếm hoàn mõi loại * 30 + Tọa kỵ 3 skill tự chọn *1
3 150,000 Mảnh Mộc Ngưu*175 + Lưu Mã*2 + Thần binh Trương Cáp +15 *1 + Kiếm hoàn mỗi loại *20 + Tinh hồng nguyệt 3 skill *1
4-6 100,000 Mảnh Mộc Ngưu*150 + Lưu Mã*1 + Thần binh +15 ngẫu nhiên *2 + Kiếm hoàn mỗi loại *15
7-10 60,000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Lưu Mã*1 + Thần binh ngẫu nhiên +15 *1 + Kiếm hoàn mỗi loại *10
11-20 30.000 Mảnh Mộc Ngưu*100 + Thần binh ngẫu nhiên +10 *1 + Kiếm hoàn mỗi loại *5

coolLưu ý:

- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, không xuất hiện trong game, BXH sẽ được cập nhật liên tục trên trang chủ.
- Tổng nạp phải đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc dưới (đẩy xuống top dưới)
(Ví dụ TOP1 Chúa công đạt TOP 1 nhưng chỉ nạp 190K NB, thì sẽ chỉ nhận được quà của TOP 2, nhưng nếu có Chúa Công nào nạp 191K sẽ cướp TOP của chúa công nạp 190K )


2. Sự Kiện Mua 1 Tặng 1 (X2 KNB)
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 đến 23h59 ngày 21/10
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích sẽ nhận được tặng thêm KNB tương ứng.
coolLưu ý:
- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp ngoài, vừa nhận được quà tích nạp trong game
- Tổng Ngọc Bích tích nạp trong ngày 21/10 ngoài nhận được Ngọc Bích trong game sẽ nhận được thêm số KNB tương đương được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện.
- Mốc nạp tối thiểu để tham gia sự kiện là 1000 Ngọc Bích
- Tổng số Ngọc Bích nạp trong ngày sẽ không tính số lượng được X2 bởi sự kiện nạp đầu.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/
(Ví dụ: Trong ngày Chúa công tích nạp tổng 10000 Ngọc Bích sẽ nhận được thêm 10000 KNB vào ngày hôm sau)

 

3. Tích Tiêu Đạt Mốc Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: 00h00 21/10 -> 23h59 26/10
frownThể lệ:

- Trong thời gian sự kiện (6 ngày từ 21/10 đến 26/10), tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tổng tiêu trong 6 ngày, tiêu đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
- Quà sẽ được gửi trong 3 ngày SAU khi kết thúc sự kiện.

(Ví dụ: Trong thời gian sự kiện Chúa công tiêu 15000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 10000 KNB)

Mốc Tiêu Quà
10,000 Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*2 + NL thần binh ngẫu nhiên * 20 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*30 + Điểm trận phù *1000
30,000 Trận phù ngẫu nhiên lv1 *10 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*3 + NL thần binh ngẫu nhiên *40 + Cửu Xuân*75 + Mảnh Mộc Ngưu*45 + Điểm trận phù *2000
50,000 Trân phù ngẫu nhiên lv1 *20 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + NL thần binh ngẫu nhiên * 60 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*60 + Điểm trận phù *4000
100,000 Trận phù ngẫu nhiên lv2 *10 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*2 + NL thần binh ngẫu nhiên *100 + Cửu Xuân*125 + Mảnh Mộc Ngưu*80 + Điểm trận phù *8000
150,000 Trận phù ngẫu nhiên lv2 *20 + Hoa kim ngẫu nhiên *1 + NL thần binh ngẫu nhiên *150 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*3 + Điểm trận phù * 10000 + Mảnh Mộc Ngưu*100
200,000 Trận phù ngẫu nhiên lv3 *20 + Hoa kim ngẫu nhiên *2 + NL thần binh ngẫu nhiên *200 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*4 + Điểm trận phù *15000 + Mảnh Mộc Ngưu*125
250,000 Trận phù ngẫu nhiên lv3 *50 + Hoa ngọc tự chọn *1+ Nl thần binh ngẫu nhiên *300 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*5 + Điểm trận phù *20000 + Mảnh Mộc Ngưu*150


 

4. Đổi Chữ Nhận Quà

Pham vi: Gồm những server đã qua 7 ngày đầu tiên

Thời gian: 00h00 21/10 -> 23h59 26/10
Thể lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khiêu chiến ải thưởng và ải tinh anh có cơ hội nhận bộ chữ Tuyệt - Đỉnh - Tam Quốc

- Chúa công có thể dùng bộ chữ trên để đổi những vật phẩm hiếm chỉ xuất hiện trong sự kiện

- Ngày cuối cùng của sự kiện (26/10) chỉ dành để đổi quà, khiêu chiến ải không ra chữ.

 

Vật phẩm cần để đổi Vật Phẩm Lượt Đổi
Tuyệt*200 + Đỉnh*200 + Tam Quốc*200 Tường lộc 3 kỹ năng *1 1
Tuyệt*50 + Đỉnh*50 + Tam Quốc*50 Rương Mảnh Mộc Ngưu Ngẫu Nhiên*2 10
Tuyệt*25 + Đỉnh*25 + Tam Quốc*25 Rương Lệnh Điểm Tướng Ngẫu Nhiên*2 10

 

5. Chuỗi Nhiệm Vụ 'Trương Cáp Truyền Kỳ'

Phạm Vi: All Server

Thời gian: 00h00 21/10 -> 23h59 27/10

frownThể lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hàng ngày để nhận thần tướng Trương Cáp

- Chuỗi 1: Tích nạp (nạp đúng ngày, không cộng dồn)

Ngày Tích nạp NB Quà
21/10 5,000 Mảnh Trương cáp *3 + Mảnh mộc ngưu *5
23/10 10,000 Mảnh Trương cáp *5 + Mảnh mộc ngưu *10
25/10 15,000 Mảnh trương cáp * 8 + Mảnh mộc ngưu *15
27/10 20,000 Mảnh trương cáp * 10 + Mộc ngưu *1

 

- Chuỗi 2: Tích tiêu (tiêu đúng ngày, không cộng dồn)

Ngày

Tích tiêu NB

Quà
22/10 10,000 Mảnh Trương cáp *2 + Thẻ N 3 sao *1
24/10 15,000 Mảnh Trương cáp *3 + Thẻ N 4 sao *1
26/10 25,000 Mảnh trương cáp * 5 + Thẻ N 5 sao *1

 

- Chuỗi 3: Đăng nhập hàng ngày

Ngày Quà
21/10 Mảnh Trương cáp *1 + Cửu xuân *10
22/10 Mảnh Trương cáp *1 + Cửu xuân *20
23/10 Mảnh Trương cáp *1 + Cửu xuân *30
24/10 Mảnh Trương cáp *1 + Cửu xuân *40
25/10 Mảnh Trương cáp *1 + Cửu xuân *50
26/10 Mảnh Trương cáp *1 + Cửu xuân *60
27/10 Mảnh Trương cáp *1 + Cửu xuân *70

 

- Chuỗi 4: Tiêu hao thể lực

Ngày Tích tiêu thể lực Quà
21/10 - 22 /10 500 Mảnh Trương cáp *1 + Lệnh điểm tướng *5
23/10 - 24/10 1,000 Mảnh Trương cáp *2 + Lệnh điểm tướng *10
25/10 - 27/10 1,500 Mảnh Trương cáp *4 + Lệnh điểm tướng *20

- Lưu ý: Đây là một chuỗi nhiệm vụ liên tiếp hàng ngày, nếu chúa công bỏ lỡ bất kỳ một nhiệm vụ nào thì sẽ không có cơ hội quay lại

 

6. Cây Lắc Xu - Lắc Càng Mạnh - Quà Càng Lớn

Phạm Vi: All Server

Thời gian: 00h00 21/10 -> 23h59 25/10

 frownThể lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, trồng cây gây rừng để nhận các giải thưởng theo độ tăng trưởng của cây

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ