Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN FUNTAP DAY THÁNG 8

22/08/2020

frownFuntap Day: Chính thức diễn ra 10:00 ngày 26/8
Chỉ còn ít giờ nữa, Funtap Day Tháng 8: Món Quà Tuổi Thơ - Vơ Quà Hàng Hiệu sẽ chính thức bắt đầu!

Chúa công đã sẵn sàng để rinh những phần thưởng cực hot chưa nào?

I. Cát Tinh Cao Chiếu - Vòng Quay Tào Tháo

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 26/08 -> 23h59 31/08
Thể lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng KNB quay trong game để nhận các vật phẩm giá trị hấp dẫn như Lưu mã (Vật phẩm dành cho tướng tiến cấp +16), Mộc ngưu, Thần Tướng Tào Tháo...
- Đặc biệt, đây là sự kiện dành cho tất cả server, mỗi lượt 200 Vàng, 10 lần tốn 1800 Vàng. Mỗi vòng quay sẽ đóng góp 40 Vàng vào kho báu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có 2 phần quà đặc biệt là 20% và 50% trên tổng số KNB trong kho báu.
TIN BẤT NGỜ ..... với 200 KNB chúa công sẽ có cơ hội nhận gấp 1000 lần số KNB đã tiêu thụ, sự kiện không thể bỏ qua.

 

II. Tích Tiêu Đạt Mốc - Nhận Quà Cực Sốc

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 26/08 -> 23h59 31/08
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tiêu mốc nào nhận mốc đó,  không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 3-5 ngày SAU khi kết thúc sự kiện (vì sự kiện tiêu cần tổng kết một cách chính xác nên cần nhiều thời gian)

(Ví dụ: Trong 6 ngày 26-31 Chúa công tổng tiêu 25000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 20000 KNB của sự kiện)

Phần thưởng:

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc Quà
5000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*20 + Cửu Xuân*10 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*40 + Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*60 + Cửu Xuân*30 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*80 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*100 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*75
75,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*150 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100
100,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*200 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*130
150,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*250 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*250 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*250 + Cửu Xuân*250 + Mảnh Mộc Ngưu*150

 

 

III. Tích Nạp Đạt Mốc - Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 26/08 -> 23h59 31/08
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp đợt nào nhận quà đợt đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24-72 giờ sau đợt sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong ngày 26-28/08 (đợt 1) Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được đúng gói quà mốc 25000 NB của đợt 1, sang đợt 2 (29-31/08) mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Đợt 1 (26-28/08)

Tích Nạp Đạt Mốc Quà Quà Tri Ân
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Hoa thiết ngẫu nhiên *1 + Điểm trận pháp *2000  
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Điểm trận pháp *3000  
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Điểm trận pháp * 5000  
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Hoa kim ngẫu nhiên *1 + Điểm trận pháp * 8000  
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Hoa kim ngẫu nhiên * 2 + Điểm trận pháp *10000  
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Điểm trận pháp * 15000  
80000 Mảnh Mộc Ngưu*150 + Hoa kim ngẫu nhiên *4 + Điểm trận pháp *20000  
100000 Mảnh Mộc Ngưu*175 + Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Điểm trận pháp *25000 Trang phục 'Tuyệt Đỉnh Tào Tháo'

 

Đợt 2 (29-31/08)

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Kiếm hoàn trung *1 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Kiếm hoàn trung *2+ Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*3 + Kiếm hoàn cao *1 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*5 + Kiếm hoàn cao *3 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*12 + Kiếm Hoàn Trung* 8 + Kiếm hoàn cao * 5 + Cửu Xuân*150
80000 Mảnh Mộc Ngưu*150 + Kiếm Hoàn Sơ*15 + Kiếm Hoàn Trung* 10 + Kiếm hoàn cao * 8 + Cửu Xuân*180
100000 Mảnh Mộc Ngưu*175 + Kiếm Hoàn Sơ*20 + Kiếm Hoàn Trung* 15 + Kiếm hoàn cao * 10 + Cửu Xuân*200

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

Trân Trọng

 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ