Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN QUỐC KHÁNH TRONG TÔI

01/09/2020

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH

Kính thưa chư vị Chúa Công

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

1. Chợ Đen Tuyệt Đỉnh (sự kiện ingame)

Pham vi: All server mỗi cụm
Thời gian: Trong ngày 02/09/2020
frownThể lệ:

- Khi chợ đồng giá mở, chúa công có thể  mua vật phẩm trong thời gian chỉ định

- Tất cả vật phẩm cùng định mức giá

- Mỗi vật phẩm tăng giá theo lượng bán, vật phẩm bán chậm sẽ được giảm giá

- Mỗi lần chỉ được mua giới hạn 5 vật phẩm

- Mua một vật phẩm sẽ nhận được phiếu chợ, mở sẽ nhận số KNB ngẫu nhiên nhân phẩm

 

2. Bắn Cung Tôn Kiên (sự kiện ingame)
Pham vi: All Server
Thời gian
: 00h00 ngày 02/09 -> 23h59 06/09
frownThể lệ: Nạp 300 NB được 1 lượt bắn cung, khi bắn trúng mục tiêu sẽ được quà tặng

Vòng Vật phẩm
Ngoài Đồng*100,000
2 Mảnh Tôn Kiên*1
3 Mảnh Mộc Ngưu*1
4 Mảnh Lưu Mã*1
5 Mộc Ngưu*1
6 Lưu Mã*1
Hồng Tâm Tôn Kiên *1

 

3. Bảng Xếp Hạng Nạp (sự kiện ingame)

Pham vi: All Server
Thời gian: 00h00 ngày 02/09 -> 23h59 06/09
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng nạp phải đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc thấp hơn.

 

4. Bảng Xếp Hạng Tiêu (sự kiện ingame)

Pham vi: All Server
Thời gian: 00h00 ngày 02/09 -> 23h59 06/09
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng tiêu phải đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc thấp hơn.

 

5. Tích Nạp Lưu Mã (sự kiện ingame)

Pham vi: All Server
Thời gian: 00h00 ngày 02/09 -> 23h59 06/09
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp đến đâu nhận quà tới đó (có cộng dồn
)

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ