Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN GIẢI NHIỆT MÙA HÈ

16/07/2020

CHUỖI SỰ KIỆN GIẢI NHIỆT MÙA HÈ

Kính thưa chư vị Chúa Công

Mùa hè năm nay dường như nóng hơn hẳn so với các năm trước. Nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến gần 40 độ C và ngay cả khi đã mở điều hoà nhiệt độ, không ít Chúa Công vẫn cứ than thở vì… nóng. Đã đến lúc “làm mát từ bên trong” với chuỗi siêu sự kiện giải nhiệt mùa hè. Tham khảo công thức và thực hành ngay nhé! 

1. Sự Kiện Đua TOP Nạp All Server
Pham vi: All Server
Thời gian: 00h00 16/07 -> 23h59 21/07
frownThể lệ:

Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích đạt TOP sẽ nhận thêm quà:

- Quà sẽ được trả trong 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 200,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*40 + Mảnh Mộc Ngưu*250 + Lưu Mã*4 + Thanh Long Ấn *500 + Bạch hổ ấn *500 + Chu tước ấn *500 + Huyền Vũ ấn *500
2 175,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*35 + Mảnh Mộc Ngưu*200 + Thanh Long Ấn *400 + Bạch hổ ấn *400 + Chu tước ấn *400 + Huyền Vũ ấn *400 + Lưu Mã*3
3 150,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*30 + Mảnh Mộc Ngưu*175 + Lưu Mã*2 + Thanh Long Ấn *350 + Bạch hổ ấn *350 + Chu tước ấn *350 + Huyền Vũ ấn *350
4-6 100,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*25 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Lưu Mã*1 + Thanh Long Ấn *300 + Bạch hổ ấn *300 + Chu tước ấn *300 + Huyền Vũ ấn *300
7-10 60,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*20 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Lưu Mã*1 + Thanh Long Ấn *200 + Bạch hổ ấn *200 + Chu tước ấn *200 + Huyền Vũ ấn *200
11-20 30.000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*10 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Thanh Long Ấn *100 + Bạch hổ ấn *100 + Chu tước ấn *100 + Huyền Vũ ấn *100

coolLưu ý:

- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, không xuất hiện trong game, BXH sẽ được cập nhật liên tục trên trang chủ.
- Tổng nạp phải đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc dưới.
(Ví dụ TOP1 Chúa công đạt TOP 1 nhưng chỉ nạp 190K NB, thì sẽ chỉ nhận được quà của TOP 2, nhưng nếu có Chúa Công nào nạp 191K sẽ cướp TOP của chúa công nạp 190K )


2. Sự Kiện Mua 1 Tặng 1
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 đến 23h59 ngày 16/07
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích sẽ nhận được tặng thêm KNB tương ứng.
coolLưu ý:
- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp ngoài, vừa nhận được quà tích nạp trong game
- Tổng Ngọc Bích tích nạp trong ngày 16/07 ngoài nhận được Ngọc Bích trong game sẽ nhận được thêm số KNB tương đương được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện.
- Mốc nạp tối thiểu để tham gia sự kiện là 1000 Ngọc Bích
- Tổng số Ngọc Bích nạp trong ngày sẽ không tính số lượng được X2 bởi sự kiện nạp đầu.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/
(Ví dụ: Trong ngày Chúa công tích nạp tổng 10000 Ngọc Bích sẽ nhận được thêm 10000 KNB vào ngày hôm sau)

 

3. Tích Tiêu Đạt Mốc Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: 00h00 ngày 16/7 -> 23h59 21/7
frownThể lệ:

- Trong thời gian sự kiện (6 ngày từ 16/07 đến 21/07), tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tổng tiêu trong 6 ngày, tiêu đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
- Quà sẽ được gửi trong 3 ngày SAU khi kết thúc sự kiện.

(Ví dụ: Trong thời gian sự kiện Chúa công tiêu 15000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 10000 KNB)

Mốc Tiêu Quà
10,000 Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*2 + Đồng*1,000,000 + Lương Thực*8,000 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*30
30,000 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*3 + Đồng*1,500,000 + Lương Thực*12,000 + Cửu Xuân*75 + Mảnh Mộc Ngưu*45
50,000 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + Đồng*2,000,000 + Lương Thực*15,000 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*60
100,000 Rương Tướng SSR Tự Chọn*1 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*2 + Đồng*3,000,000 + Lương Thực*20,000 + Cửu Xuân*125 + Mảnh Mộc Ngưu*80
150,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*10 + Thần Binh Tư Mã Ý+15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*3 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100
200,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*15 + Thần Binh Tư Mã Ý+15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*175 + Mảnh Mộc Ngưu*125
250,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*20 + Cực Phẩm Thần Binh Tư Mã Ý+15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*5 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*150

 

4. Sự Kiện Bắn Cung ( INGAME )
Pham vi: All Server
Thời gian
: 00h00 ngày 16/7 -> 23h59 21/7
frownThể lệ: Nạp 300 NB được 1 lượt bắn cung, khi bắn trúng mục tiêu sẽ được quà tặng

Vòng Vật phẩm
Ngoài Đồng*100,000
2 Mảnh Thái sử từ*1
3 Mảnh Mộc Ngưu*1
4 Mảnh Lưu Mã*1
5 Mộc Ngưu*1
6 Lưu Mã*1
Hồng Tâm Thái sử từ *1

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ