Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN KÝ ỨC THỦ ĐÔ

02/10/2020

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

frownNhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2019), sáng 07/10, tại văn phòng của Tuyệt Đỉnh Tam Quốc,

Thố Nhi phối hợp cùng BQT tổ chức chuỗi sự kiện "Ký Ức Thủ Đô".

 

I. Bắn Cung Tư Mã Ý (sự kiện ingame)
Phạm vi: All Server
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/10 -> 23h59 10/10
Thể lệ: Nạp 300 NB được 1 lượt bắn cung, khi bắn trúng mục tiêu sẽ được quà tặng

 

II. Tiêu Hoàn Lợi Lên Tới 60% (sự kiện ingame)
Phạm vi: All Server
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/10 -> 23h59 10/10
Thể lệ: Khi Chúa Công tiêu KNB sẽ được hoàn trả tổng lên đến 60% KNB đã tiêu tốn.

 

III. Tích Tiêu Đạt Mốc - Nhận Quà Cực Sốc

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/10 -> 23h59 10/10
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tiêu mốc nào nhận mốc đó,  không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 3-5 ngày SAU khi kết thúc sự kiện (vì sự kiện tiêu cần tổng kết một cách chính xác nên cần nhiều thời gian)

(Ví dụ: Trong 4 ngày 07-10 Chúa công tổng tiêu 25000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 20000 KNB của sự kiện)

Phần thưởng:

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc Quà
10,000 NL thần thú sơ *20 + Nl thần thú trung*20 + Nl thần thú cao *20 + Đồng *500.000 + Cửu Xuân*10 + Mảnh Mộc Ngưu*5
20,000 NL thần thú sơ *40 + Nl thần thú trung*40 + Nl thần thú cao *40 + Đồng *800.000+ Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*10
30,000 NL thần thú sơ *60 + Nl thần thú trung*60 + Nl thần thú cao *60 + Đồng *1.000.000+ Cửu Xuân*30 + Mảnh Mộc Ngưu*25
50,000 NL thần thú sơ *100 + Nl thần thú trung*100 + Nl thần thú cao *100 + Đồng *1.500.000+ Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
75,000 NL thần thú sơ *150 + Nl thần thú trung*150 + Nl thần thú cao *150 + Đồng *2.000.000+ Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*75
100,000 NL thần thú sơ *200 + Nl thần thú trung*200 + Nl thần thú cao *200 + Đồng *3.000.000 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100
150,000 NL thần thú sơ *250 + Nl thần thú trung*250 + Nl thần thú cao *250 + Đồng *4.000.000 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*130

 

IV. Nạp Liên Tiếp
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/10 -> 23h59 10/10
Thể lệ:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp đủ 5000 NB để hoàn thành nhiệm vụ
- Ví Dụ:
(Nạp đủ 4 ngày mỗi ngày 5000 NB sẽ nhận hết tất cả các quà, nạp 3 trên 4 ngày thì sẽ nhận 3 quà đầu, nạp 2 trên 4 ngày sẽ nhận 2 quà đầu, nạp 1 trên 4 ngày sẽ nhận quà 1)
- Quà sẽ được gửi trong 24-48 giờ sau khi kết thúc 4 ngày sự kiện
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/

Nạp Liên Tiếp Quà
1 ngày Thẻ Tuyển Chọn xích thố *1 + Cửu Xuân*10 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*4
2 ngày Kiếm Hoàn Sơ*4 + Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ Chuyển Sao*1 + Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*15
3 ngày Mảnh Mộc Ngưu*30 + Tinh hồng nguyệt 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Trung*5 + Thẻ N 5 sao *1 + Quẻ mệnh đỏ ngẫu nhiên *1
4 ngày Rương Tướng SSR Tự Chọn*1 + Mảnh mộc ngưu *60 + Kim quân tử ngẫu nhiên *1 + Kiếm Hoàn Cao*6 + Mảnh lưu mã *10

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ