Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG BIG UPDATE 2.0

22/06/2020

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG BIG UPDATE 2.0

Kính thưa chư vị Chúa Công

Vậy là BIG UPDATE 2.0 - Tuyệt Đỉnh Thần Tướng đã Update thành công. Để chào mừng bản BIG UPDATE này, Thố Nhi xin được gửi đến chư vị chuỗi sự kiện chào đón BIG UPDATE cực HOT:

1. Sự Kiện Đua TOP Nạp All Server
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 23/06 đến 23h59 ngày 28/06
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích đạt TOP sẽ nhận thêm quà:

 

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 200,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*50 + Mảnh Mộc Ngưu*250 + Lưu Mã*4 + Kiếm Hoàn Sơ*40 + Kiếm Hoàn Trung*30 + Kiếm Hoàn Cao*25
2 175,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*40 + Mảnh Mộc Ngưu*200 + Lưu Mã*3 + Kiếm Hoàn Sơ*30 + Kiếm Hoàn Trung*25 + Kiếm Hoàn Cao*20
3 150,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*35 + Mảnh Mộc Ngưu*175 + Lưu Mã*2 + Kiếm Hoàn Sơ*25 + Kiếm Hoàn Trung*20 + Kiếm Hoàn Cao*15
4-6 100,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*25 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Lưu Mã*1 + Kiếm Hoàn Sơ*20 + Kiếm Hoàn Trung*15 + Kiếm Hoàn Cao*10
7-10 60,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*20 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Lưu Mã*1 + Kiếm Hoàn Sơ*15 + Kiếm Hoàn Trung*10 + Kiếm Hoàn Cao*5
11-20 30.000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*10 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Kiếm Hoàn Sơ*10 + Kiếm Hoàn Trung*5

coolLưu ý:

- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, không xuất hiện trong game, BXH sẽ được cập nhật liên tục trên trang chủ.
- Tổng nạp phải đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc dưới.
(Ví dụ TOP1 Chúa công đạt TOP 1 nhưng chỉ nạp 190K NB, thì sẽ chỉ nhận được quà của TOP 2, nhưng nếu có Chúa Công nào nạp 191K sẽ cướp TOP của chúa công nạp 190K )


2. Sự Kiện Mua 1 Tặng 1
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 đến 23h59 ngày 23/06
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích sẽ nhận được tặng thêm KNB tương ứng.
coolLưu ý:
- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp ngoài, vừa nhận được quà tích nạp trong game
- Tổng Ngọc Bích tích nạp trong ngày 23/06 ngoài nhận được Ngọc Bích trong game sẽ nhận được thêm số KNB tương đương được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện.
- Mốc nạp tối thiểu để tham gia sự kiện là 1000 Ngọc Bích
- Tổng số Ngọc Bích nạp trong ngày sẽ không tính số lượng được X2 bởi sự kiện nạp đầu.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/
(Ví dụ: Trong ngày Chúa công tích nạp tổng 10000 Ngọc Bích sẽ nhận được thêm 10000 KNB vào ngày hôm sau)

 

3. Tích Tiêu Đạt Mốc Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 0h00 23/06 đến 23h59 ngày 28/06
frownThể lệ:

- Trong thời gian sự kiện (6 ngày từ 23/6 đến 28/6), tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tổng tiêu trong 6 ngày, tiêu đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
- Quà sẽ được gửi trong 24 đến 48 giờ sau khi kết thúc sự kiện.

(Ví dụ: Trong thời gian sự kiện Chúa công tiêu 15000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 10000 KNB)

Mốc Tiêu Quà
10,000 Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*2 + Đồng*1,000,000 + Lương Thực*8,000 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*30
30,000 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*3 + Đồng*1,500,000 + Lương Thực*12,000 + Cửu Xuân*75 + Mảnh Mộc Ngưu*45
50,000 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + Đồng*2,000,000 + Lương Thực*15,000 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*60
100,000 Rương Tướng SSR Tự Chọn*1 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*2 + Đồng*3,000,000 + Lương Thực*20,000 + Cửu Xuân*125 + Mảnh Mộc Ngưu*80
150,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*5 + Thần Binh Tư Mã Ý+15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*3 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100
200,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*10 + Thần Binh Tư Mã Ý+15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*175 + Mảnh Mộc Ngưu*125
250,000 Mảnh Tướng Tư Mã Ý*15 + Cực Phẩm Thần Binh Tư Mã Ý+15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*5 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*150

 

4. Sự Kiện Bắn Cung ( INGAME )
Pham vi: S1 -> S67
Thời gian
: Từ 0h00 23/06 đến 23h59 ngày 28/06
frownThể lệ: Nạp 300 NB được 1 lượt bắn cung, khi bắn trúng mục tiêu sẽ được quà tặng

Vòng Vật phẩm
Ngoài Đồng*100,000
2 Mảnh Chu Thái*1
3 Mảnh Mộc Ngưu*1
4 Mảnh Lưu Mã*1
5 Mộc Ngưu*1
6 Lưu Mã*1
Hồng Tâm Chu Thái*1

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ