Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG UPDATE - HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

14/09/2020

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG UPDATE - HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

Kính thưa chư vị Chúa Công

Vậy là BIG UPDATE - HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN đã Update thành công. Để chào mừng bản update này, Thố Nhi xin được gửi đến chư vị chuỗi sự kiện chào đón BIG UPDATE cực HOT:


1. Sự Kiện Mua 1 Tặng 1
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 đến 23h59 ngày 15/09
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích sẽ nhận được tặng thêm KNB tương ứng.
coolLưu ý:
- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp ngoài, vừa nhận được quà tích nạp trong game
- Tổng Ngọc Bích tích nạp trong ngày 15/09 ngoài nhận được Ngọc Bích trong game sẽ nhận được thêm số KNB tương đương được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện.
- Mốc nạp tối thiểu để tham gia sự kiện là 1000 Ngọc Bích
- Tổng số Ngọc Bích nạp trong ngày sẽ không tính số lượng được X2 bởi sự kiện nạp đầu.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/
(Ví dụ: Trong ngày Chúa công tích nạp tổng 10000 Ngọc Bích sẽ nhận được thêm 10000 KNB vào ngày hôm sau)

 

2. Tích Tiêu Đạt Mốc Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: 00h00 15/09 -> 23h59 20/09
frownThể lệ:

- Trong thời gian sự kiện (6 ngày từ 15-20/09), tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tổng tiêu trong 6 ngày, tiêu đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
- Quà sẽ được gửi trong 3 ngày SAU khi kết thúc sự kiện.

(Ví dụ: Trong thời gian sự kiện Chúa công tiêu 15000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 10000 KNB)

Mốc Tiêu Quà
10,000 Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*2 + NL thần binh ngẫu nhiên * 30 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*30
30,000 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*3 + NL thần binh ngẫu nhiên *40 + Cửu Xuân*75 + Mảnh Mộc Ngưu*45 + Lương thực *2000
50,000 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + NL thần binh ngẫu nhiên * 60 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*60 + Lương thực *4000
100,000 Rương Tướng SSR Tự Chọn*1 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*2 + NL thần binh ngẫu nhiên *100 + Cửu Xuân*125 + Mảnh Mộc Ngưu*80 + Lương thực *8000
150,000 Mảnh Tướng Trình Phổ *10 + Thần Binh Chúc Dung+15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*3 + Lương thực * 10000 + Mảnh Mộc Ngưu*100
200,000 Mảnh Tướng Trình Phổ *15 + Thần Binh Chúc Dung +15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*4 + Lương thực *15000 + Mảnh Mộc Ngưu*125
250,000 Mảnh Tướng Trình Phổ *20 + Cực Phẩm Thần Binh Chúc Dung+15 + Quẻ Mệnh Đỏ Ngẫu Nhiên*5 + Lương thực *20000 + Mảnh Mộc Ngưu*150


 

3. Tích Nạp Đạt Mốc - Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: 00h00 15/09 -> 23h59 20/09
frownThể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp đợt nào nhận quà đợt đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24-72 giờ sau đợt sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong đợt 1 (15-17/09) Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được đúng gói quà mốc 25000 NB của đợt 1, sang đợt 2 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Đợt 1 (15-17/09)

Mốc nạp Quà

1000

Mảnh mộc ngưu*3 + Hoa thiết ngẫu nhiên *1 + Đồng *200.000 + Trận phù bậc 2 ngẫu nhiên *3
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Đồng *300.000 + Trận phù bậc 2 ngẫu nhiên *5
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Đồng *500.000 + Trận phù bậc 2 ngẫu nhiên *10
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Hoa kim ngẫu nhiên *1 + Đồng *1.000.000 + Trận phù bậc 2 ngẫu nhiên * 15
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Hoa kim ngẫu nhiên * 2 + Đồng *2.000.000 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 3 *10
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Đồng *3.000.000 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 3 *15
80000 Mảnh Mộc Ngưu*150 + Hoa kim ngẫu nhiên *4 + Đồng *4.000.000 + Trận phù bậc 3 ngẫu nhiên * 20
100000 Mảnh Mộc Ngưu*175 + Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Đồng *5000.000 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 4 *3

Đợt 2 (18-20/09)

Mốc nạp

Quà

1000

Mảnh mộc ngưu*3 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Điểm trận pháp *2000
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Kiếm hoàn trung *1 + Điểm trận pháp *3000
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Kiếm hoàn trung *2+ Điểm trận pháp *5000
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*3 + Kiếm hoàn cao *1 + Điểm trận pháp *8000
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*5 + Kiếm hoàn cao *3 + Điểm trận pháp 10.000
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*12 + Kiếm Hoàn Trung* 8 + Kiếm hoàn cao * 5 + Điểm trận pháp 15000
80000 Mảnh Mộc Ngưu*150 + Kiếm Hoàn Sơ*15 + Kiếm Hoàn Trung* 10 + Kiếm hoàn cao * 8 + Điểm trận pháp *20.000
100000 Mảnh Mộc Ngưu*175 + Kiếm Hoàn Sơ*20 + Kiếm Hoàn Trung* 15 + Kiếm hoàn cao * 10 + Điểm trận pháp *25000

 

4. Đổi Chữ Nhận Quà

Pham vi: Gồm những server đã qua 7 ngày đầu tiên

Thời gian: 00h00 15/09 -> 23h59 20/09
Thể lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khiêu chiến ải thưởng và ải tinh anh có cơ hội nhận bộ chữ Tuyệt - Đỉnh - Tam Quốc

- Chúa công có thể dùng bộ chữ trên để đổi những vật phẩm hiếm chỉ xuất hiện trong sự kiện

- Ngày cuối cùng của sự kiện (20/08) chỉ dành để đổi quà, khiêu chiến ải không ra chữ.

 

Vật phẩm cần để đổi Vật Phẩm Lượt Đổi
Tuyệt*200 + Đỉnh*200 + Tam Quốc*200 Thời Trang Cực Phẩm Hoa Đà 1
Tuyệt*50 + Đỉnh*50 + Tam Quốc*50 Rương Mảnh Mộc Ngưu Ngẫu Nhiên*2 10
Tuyệt*25 + Đỉnh*25 + Tam Quốc*25 Rương Lệnh Điểm Tướng Ngẫu Nhiên*2 10

 

5. Tích Nạp Nhận Thần Tướng Chúc Dung

Phạm Vi: All Server

Thời gian: 00h00 15/09 -> 23h59 20/09

frownThể lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp đạt đủ 200k NB sẽ nhận ngay thần tướng Chúc Dung

- Quà sẽ được trả thông qua thư in-game NGAY SAU KHI ĐẠT ĐIỀU KIỆN

 

6. Bắn Cung Trình Phổ (sự kiện ingame)
Pham vi: All Server
Thời gian
: 00h00 ngày 02/09 -> 23h59 06/09
frownThể lệ: Nạp 300 NB được 1 lượt bắn cung, khi bắn trúng mục tiêu sẽ được quà tặng

 

7. Điểm Thạch Thành Kim (Thương thành)

Pham vi: All Server
Thời gian: 15-17/09
frownThể lệ: Thử vận may để rút vật phẩm, có thể nâng cấp hoặc nhận quà (Rương thần tướng Đặc Biệt tự chọn, thú cưỡi 6 kỹ năng, quẻ mệnh quân tử,...)

 

8. Hội Chợ Tuyệt Đỉnh (Sự kiện in-game)

Pham vi: All Server
Thời gian: 18-20/09
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng kỹ tham gia hội chợ đạt số lượng chỉ định, quà sẽ giảm giá. Số người càng đông, giá càng thấp.

 

9. Top Nạp (Sự kiện in-game)

Pham vi: All Server
Thời gian: 15-20/9
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng nạp đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc thấp hơn

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ