Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN THẦN Y HOA ĐÀ - ĐẨY XA COVID

17/08/2020

frownMột đất nước duy nhất trên hành tinh có ngày Giỗ Tổ, cùng chung nguồn cội; chiến tranh không khuất phục, thiên tai không cúi đầu, khó khăn không chùn bước, dịch bệnh không run sợ!

VIỆT NAM... VIỆT NAM... VIỆT NAM !!

I. Tích Tiêu Đạt Mốc - Nhận Quà Cực Sốc

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 15/08 đến 23h59 18/08
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tiêu mốc nào nhận mốc đó,  không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 3-5 ngày SAU khi kết thúc sự kiện (vì sự kiện tiêu cần tổng kết một cách chính xác nên cần nhiều thời gian)

(Ví dụ: Trong 3 ngày 15-16-17-18 Chúa công tổng tiêu 25000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 20000 KNB của sự kiện)

Phần thưởng:

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc Quà
5000 Thanh Long Ấn*20 + Bạch Hổ Ấn*20 + Chu Tước Ấn*20 + Huyền Vũ Ấn*20 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 Thanh Long Ấn*40 + Bạch Hổ Ấn*40 + Chu Tước Ấn*40 + Huyền Vũ Ấn*40 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 Thanh Long Ấn*60 + Bạch Hổ Ấn*60 + Chu Tước Ấn*60 + Huyền Vũ Ấn*60 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 Thanh Long Phách*50 + Bạch Hổ Phách*50 + Chu Tước Phách*50 + Huyền Vũ Phách*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 Thanh Long Phách*70 + Bạch Hổ Phách*70 + Chu Tước Phách*70 + Huyền Vũ Phách*70 + Mảnh Mộc Ngưu*80
75,000 Thanh Long Phách*90 + Bạch Hổ Phách*90 + Chu Tước Phách*90 + Huyền Vũ Phách*90 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Mảnh lưu mã * 5
100,000 Thanh Long Phách*120 + Bạch Hổ Phách*120 + Chu Tước Phách*120 + Huyền Vũ Phách*120 + Mảnh Mộc Ngưu*130 + Mảnh Lưu mã * 10
150,000 Lưu mã *1 + Mảnh Mộc Ngưu*150 +Thanh Long Phách*150 + Bạch Hổ Phách*150 + Chu Tước Phách*150 + Huyền Vũ Phách*150
200,000 Lưu mã *2 + Mảnh Mộc Ngưu*200 +Thanh Long Phách*200 + Bạch Hổ Phách*200 + Chu Tước Phách*200 + Huyền Vũ Phách*200 + Thần binh Tư Mã Ý +15 *1

 

 

II. Tích Nạp Đạt Mốc - Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 15/08 đến 23h59 18/08
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24-72 giờ sau mỗi ngày sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong ngày 15/08 Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được đúng gói quà mốc 25000 NB của ngày 15, sang ngày 16 mốc nạp reset về 0)

- Đặc biệt nếu chúa công tích nạp đủ 200k Ngọc Bích bất kể thời gian nào trong vòng 4 ngày từ khi bắt đầu sự kiện, ngay lập tức sẽ nhận được Thần Tướng SSR - Tư Mã Ý

Phần thưởng

Ngày 15/08:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 1 *5 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 1 *10 + Cửu Xuân*20 + Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*1
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 1 *15 + Cửu Xuân*40 + Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*2
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 1 *20 + Cửu Xuân*60 + Hoa Kim Ngẫu Nhiên*1
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 2 *10 + Cửu Xuân*100 + Hoa Kim Ngẫu Nhiên*2
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Trận phù ngẫu nhiên bậc 2 * 20 + Cửu xuân *150 + Hoa Kim ngẫu nhiên *3

 

Ngày 16/08:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + NL thần binh ngẫu nhiên *20 + Điểm trận pháp * 2000
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + NL thần binh ngẫu nhiên *30 + Điểm trận pháp * 3000
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + NL thần binh ngẫu nhiên *50 + Điểm trận pháp * 5000 + Thẻ N 4 sao *1
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + NL thần binh ngẫu nhiên *80 + Điểm trận pháp * 8000 + Thẻ N 4 sao *2
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + NL thần binh ngẫu nhiên *100 + Điểm trận pháp * 10000 + Thẻ N 5 sao *1
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + NL thần binh ngẫu nhiên *150 + Điểm trận pháp * 15000 + Thẻ N 5 sao *2

 

Ngày 17/08:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Kiếm hoàn trung *1 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Kiếm hoàn trung *2+ Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*3 + Kiếm hoàn cao *1 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*5 + Kiếm hoàn cao *3 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*12 + Kiếm Hoàn Trung* 8 + Kiếm hoàn cao * 5 + Cửu Xuân*150


Ngày 18/08:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*2 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*3 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*5 + Cửu Xuân*30
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*10 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên* 15+ Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*25 + Cửu xuân *150

 

III. 7 Ngày Đăng Nhập - Hoa Đà Tái Xuất

Pham vi: Những server đã qua 7 ngày

Thời gian: Từ 00h00 ngày 15/08 đến 23h59 21/08
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập nhận quà

- Nạp đơn mốc bất kỳ nhận ngay x3 phần thưởng đăng nhập
- 7 ngày đăng nhập, nhận ngay SSR Hoa Đà

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

Trân Trọng

 
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ