Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN VIỆT NAM ĐẨY LÙI COVID

01/08/2020

frownMột đất nước duy nhất trên hành tinh có ngày Giỗ Tổ, cùng chung nguồn cội; chiến tranh không khuất phục, thiên tai không cúi đầu, khó khăn không chùn bước, dịch bệnh không run sợ!

VIỆT NAM... VIỆT NAM... VIỆT NAM !!

I. Tích Tiêu Đẩy Lùi Covid

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 31/07 -> 23h59 02/08
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc nhận quà.
- Tiêu mốc nào nhận mốc đó,  không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 3-5 ngày SAU khi kết thúc sự kiện (vì sự kiện tiêu cần tổng kết một cách chính xác nên cần nhiều thời gian)

(Ví dụ: Trong 3 ngày 31-01-02 Chúa công tổng tiêu 25000 KNB sẽ chỉ nhận được đúng gói quà mốc 20000 KNB của sự kiện)

Phần thưởng:

Tích Tiêu KNB Đạt Mốc Quà
5000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*20 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*20 + Cửu Xuân*10 + Mảnh Mộc Ngưu*5
10,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*40 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*40 + Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*10
20,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*60 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*60 + Cửu Xuân*30 + Mảnh Mộc Ngưu*25
30,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*80 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*80 + Cửu Xuân*50 + Mảnh Mộc Ngưu*40
50,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*100 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*100 + Cửu Xuân*100 + Mảnh Mộc Ngưu*75
75,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*150 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*150 + Cửu Xuân*150 + Mảnh Mộc Ngưu*100
100,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*200 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*200 + Cửu Xuân*200 + Mảnh Mộc Ngưu*130
150,000 NL Thần Binh Sơ Ngẫu Nhiên*250 + NL Thần Binh Trung Ngẫu Nhiên*250 + NL Thần Binh Cao Ngẫu Nhiên*250 + Cửu Xuân*250 + Mảnh Mộc Ngưu*150

 

 

II. Tích Nạp Quyết Thắng Corona
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 31/07 -> 23h59 02/08
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24-72 giờ sau mỗi ngày sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong ngày 31/07 Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được đúng gói quà mốc 25000 NB của ngày 31, sang ngày 01 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Ngày 31/07:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Kiếm hoàn trung *1 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Kiếm hoàn trung *2+ Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*3 + Kiếm hoàn cao *1 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*5 + Kiếm hoàn cao *3 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*10 + Kiếm Hoàn Trung*8 + Kiếm hoàn cao *5 + Cửu Xuân*130

 

Ngày 01/08:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*3 + Cửu Xuân*40 + Thẻ N 4 sao *1
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*60 + Thẻ N 4 sao *2
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*100 + Thẻ N 5 sao *1
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*6 + Cửu Xuân*130 + Thẻ N 5 sao *2

 

Ngày 02/08:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Thanh Long Ấn*10 + Bạch Hổ Ấn*10 + Chu Tước Ấn*10 + Huyền Vũ Ấn*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Thanh Long Ấn*20 + Bạch Hổ Ấn*20 + Chu Tước Ấn*20 + Huyền Vũ Ấn*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Thanh Long Ấn*40 + Bạch Hổ Ấn*40 + Chu Tước Ấn*40 + Huyền Vũ Ấn*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Thanh Long Ấn*70 + Bạch Hổ Ấn*70 + Chu Tước Ấn*70 + Huyền Vũ Ấn*70
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Thanh Long Ấn*120 + Bạch Hổ Ấn*120 + Chu Tước Ấn*120 + Huyền Vũ Ấn*120
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Thanh Long Ấn*150 + Bạch Hổ Ấn*150 + Chu Tước Ấn*150 + Huyền Vũ Ấn*150


BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

Trân Trọng

 
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ