Tải Game

qrcode

Phúc Lợi 7 Ngày Đăng Nhập

19/05/2020

Với chuỗi ưu đãi phúc lợi 7 ngày đăng nhập, Chúa Công sẽ nhận được hàng ngàn quà tặng vô cùng giá trị như sau:

 

Ngày 1 Phần Quà
1 Kim Nguyên Bảo
2 Thần Tướng Triệu Vân SSR
3 Thần Binh + 10
4 Quẻ Mệnh Vàng Phát
5 Lương Thực
6 Hồn Thần Thú
7 Điểm Tướng Lệnh

 

Ngoài ra, khi hoàn thành nhiệm vụ phụ trong sự kiện đăng nhập 7 ngày này, thì sẽ được nhận thêm 1 lần quà của ngày đó.

 

Lưu ý:

- Thời gian làm nhiệm vụ này đúng bằng sự kiện 7 ngày đăng nhập

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ