Tải Game

qrcode

[SIÊU SỰ KIỆN] CHÀO MỪNG THÁNG 7

02/07/2020

 

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Tháng 7

1. Nạp Liên Tiếp
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 02/07 đến 23h59 ngày 05/07
Thể lệ:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp đủ 5000 NB để hoàn thành nhiệm vụ
- Ví Dụ:
(Nạp đủ 4 ngày mỗi ngày 5000 NB sẽ nhận hết tất cả các quà, nạp 3 trên 4 ngày thì sẽ nhận 3 quà đầu, nạp 2 trên 4 ngày sẽ nhận 2 quà đầu, nạp 1 trên 4 ngày sẽ nhận quà 1)
- Quà sẽ được gửi trong 24-48 giờ sau khi kết thúc 4 ngày sự kiện
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/

Nạp Liên Tiếp Quà
1 ngày Thẻ Tuyển Chọn U Minh Lộc*1 + Cửu Xuân*10 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*4
2 ngày Kiếm Hoàn Sơ*4 + Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ Chuyển Sao*1 + Cửu Xuân*20 + Mảnh Mộc Ngưu*15
3 ngày Mảnh Mộc Ngưu*30 + U Minh Lộc 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Trung*5 + Rương Tướng SSR Tự Chọn*1 + Cửu Xuân*40
4 ngày Rương Tướng SSR Tự Chọn*1 + Mảnh Mộc Ngưu*60 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Kiếm Hoàn Cao*6 + Cửu Xuân*50

 

2. Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 0h00 02/07 đến 23h59 ngày 05/07
Thể lệ:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24 giờ sau mỗi ngày sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/

(Ví dụ: Trong ngày 02/07 Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được gói quà mốc 25000 NB của ngày 02/07 , sang ngày 03/07 mốc nạp reset về 0)

Ngày 1 (02/07)

Nạp Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*20 + Quẻ Mệnh Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*1
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*40 + Quẻ Mệnh Hoa Thiết Ngẫu Nhiên*2
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*60 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*1
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*100 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*2
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*6 + Cửu Xuân*130 + Quẻ Mệnh Hoa Kim Ngẫu Nhiên*3

 

Ngày 2 (03/07)

Nạp Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Rương NL Thần Binh Sơ*10 + Rương NL Thần Binh Trung*10 + Rương NL Thần Binh Cao*10 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Rương NL Thần Binh Sơ*20 + Rương NL Thần Binh Trung*20 + Rương NL Thần Binh Cao*20 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Rương NL Thần Binh Sơ*40 + Rương NL Thần Binh Trung*40 + Rương NL Thần Binh Cao*40 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Rương NL Thần Binh Sơ*60 + Rương NL Thần Binh Trung*60 + Rương NL Thần Binh Cao*60 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Rương NL Thần Binh Sơ*100 + Rương NL Thần Binh Trung*100 + Rương NL Thần Binh Cao*100 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Rương NL Thần Binh Sơ*130 + Rương NL Thần Binh Trung*130 + Rương NL Thần Binh Cao*130 + Cửu Xuân*130

 

Ngày 3 (04/07)

Nạp Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Cửu Xuân*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Kiếm Hoàn Sơ*3 + Cửu Xuân*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Kiếm Hoàn Sơ*5 + Kiếm Hoàn Trung*4 + Cửu Xuân*60
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Kiếm Hoàn Trung*8 + Cửu Xuân*100
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Kiếm Hoàn Sơ*12 + Kiếm Hoàn Trung*12 + Cửu Xuân*130

 

Ngày 4 (05/07)

Nạp Quà
1000 Mảnh mộc ngưu*2 + Thanh Long Ấn*10 + Bạch Hổ Ấn*10 + Chu Tước Ấn*10 + Huyền Vũ Ấn*10
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Thanh Long Ấn*20 + Bạch Hổ Ấn*20 + Chu Tước Ấn*20 + Huyền Vũ Ấn*20
5000 Mảnh mộc ngưu*15 + Thanh Long Ấn*40 + Bạch Hổ Ấn*40 + Chu Tước Ấn*40 + Huyền Vũ Ấn*40
10000 Mảnh Mộc Ngưu*30 + Thanh Long Ấn*70 + Bạch Hổ Ấn*70 + Chu Tước Ấn*70 + Huyền Vũ Ấn*70
25000 Mảnh Mộc Ngưu*60 + Thanh Long Ấn*120 + Bạch Hổ Ấn*120 + Chu Tước Ấn*120 + Huyền Vũ Ấn*120
50000 Mảnh Mộc Ngưu*125 + Thanh Long Ấn*150 + Bạch Hổ Ấn*150 + Chu Tước Ấn*150 + Huyền Vũ Ấn*150

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ