Tải Game

qrcode

[SIÊU SỰ KIỆN] ĐUA TOP TÀI PHÚ - TÀO THÁO XUẤT CHIẾN

03/06/2020

[SIÊU SỰ KIỆN] ĐUA TOP TÀI PHÚ - TÀO THÁO XUẤT HIỆN


1. Sự Kiện Đua TOP Nạp All Server
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 04/06 đến 23h59 ngày 08/06
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích đạt TOP sẽ nhận thêm quà:

 

TOP KNB GIỚI HẠN Phần Thưởng
1 200.000 Thần Tướng Tào Tháo*1 + Cực Phẩm Thần Binh +15 ( Công Phép ) + Mộc Ngưu*10 + Lưu Mã*4 + Kiếm Hoàn Sơ*40 + Kiếm Hoàn Trung*30 + Kiếm Hoàn Cao*25
2 150.000 Mảnh Tướng Tào Tháo*40 + Thần Binh Tào Tháo +15 + Mộc Ngưu*8 + Lưu Mã*3 + Kiếm Hoàn Sơ*30 + Kiếm Hoàn Trung*25 + Kiếm Hoàn Cao*20
3 120.000 Mảnh Tướng Tào Tháo*35 + Thần Binh Tào Tháo +15 + Mộc Ngưu*7 + Lưu Mã*2 + Kiếm Hoàn Sơ*25 + Kiếm Hoàn Trung*20 + Kiếm Hoàn Cao*15
4-6 80.000 Mảnh Tướng Tào Tháo*25 + Thần Binh Tào Tháo +15 + Mộc Ngưu*6 + Lưu Mã*1 + Kiếm Hoàn Sơ*20 + Kiếm Hoàn Trung*15 + Kiếm Hoàn Cao*10
7-10 50.000 Mảnh Tướng Tào Tháo*20 + Thần Binh Tào Tháo +15 + Mộc Ngưu*5 + Lưu Mã*1 + Kiếm Hoàn Sơ*15 + Kiếm Hoàn Trung*10 + Kiếm Hoàn Cao*5
11-20 30.000 Mảnh Tướng Tào Tháo*15 + Thần Binh Tào Tháo +15 + Mộc Ngưu*4 + Kiếm Hoàn Sơ*10 + Kiếm Hoàn Trung*5

 

coolLưu ý:

- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, không xuất hiện trong game, BXH sẽ được cập nhật liên tục trên trang chủ.
- Tổng nạp phải đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc dưới.
(Ví dụ TOP1 Chúa công đạt TOP 1 nhưng chỉ nạp 190K NB, thì sẽ chỉ nhận được quà của TOP 2)

 

 

2. Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Quà Cực Sốc
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 0h00 04/06 đến 23h59 ngày 08/06
frownThể lệ:

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24 giờ sau mỗi ngày sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/

Ngày 1

Nạp Quà
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Rương NL Thần Binh Sơ*20 + Rương NL Thần Binh Trung*20 + Rương NL Thần Binh Cao*20 + Cửu Xuân*10
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Rương NL Thần Binh Sơ*40 + Rương NL Thần Binh Trung*40 + Rương NL Thần Binh Cao*40 + Cửu Xuân*20
10000 Mộc ngưu*1 + Rương NL Thần Binh Sơ*60 + Rương NL Thần Binh Trung*60 + Rương NL Thần Binh Cao*60 + Cửu Xuân*30
25000 Mộc ngưu*2 + Rương NL Thần Binh Sơ*80 + Rương NL Thần Binh Trung*80 + Rương NL Thần Binh Cao*80 + Cửu Xuân*40
50000 Mộc ngưu*4 + Rương NL Thần Binh Sơ*100 + Rương NL Thần Binh Trung*100 + Rương NL Thần Binh Cao*100 + Cửu Xuân*50

 

Ngày 2

Nạp Quà
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Cửu Xuân*20
10000 Mộc ngưu*1 + Kiếm Hoàn Sơ*4 + Cửu Xuân*30
25000 Mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Cửu Xuân*40
50000 Mộc ngưu*4 + Kiếm Hoàn Sơ*10 + Kiếm Hoàn Trung*10 + Cửu Xuân*50

 

Ngày 3

Nạp Quà
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*10
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*20
10000 Mộc ngưu*1 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên *1 + Cửu Xuân*30
25000 Mộc ngưu*2 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*40
50000 Mộc ngưu*4 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*50

 

Ngày 4

Nạp Quà
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Ấn Thần Thú Mỗi Loại*15 + Cửu Xuân*10
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Ấn Thần Thú Mỗi Loại*25 + Cửu Xuân*20
10000 Mộc ngưu*1 + Ấn Thần Thú Mỗi Loại*40 + Cửu Xuân*30
25000 Mộc ngưu*2 + Ấn Thần Thú Mỗi Loại*50 + Cửu Xuân*40
50000 Mộc ngưu*4 + Ấn Thần Thú Mỗi Loại*65 + Cửu Xuân*50

 

Ngày 5

Nạp Quà
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*2 + Cửu Xuân*10
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*4 + Cửu Xuân*20
10000 Mộc ngưu*1 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*6 + Cửu Xuân*30
25000 Mộc ngưu*2 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*10 + Cửu Xuân*40
50000 Mộc ngưu*4 + Bộ Vật Phẩm 5 cái Tăng 50 Điểm Tình Duyên*20 + Cửu Xuân*50

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ