Tải Game

qrcode

[HOT] Sự Kiện Tuyệt Đỉnh Đế Vương - Tranh Đoạt Kim Cương

19/05/2020

Chư vị Chúa Công thân mến,

Đua Top Lực Chiến ALLSERVER - Tuyệt Đỉnh Bá Vương là sự kiện đua TOP lực chiến All Server. Sau khi kết thúc sự kiện người có lực chiến cao nhất sẽ đươc nhận 1 viên Kim Cương 4 ly 5

Thời gian: Từ ngày 22/5 đến 23h59 ngày 10/6
Phạm vi sự kiện: Áp dụng all server
Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người chơi tham gia đua TOP lực chiến liên server. Kết thúc sự kiện, người đạt TOP 100 lực chiến của tất cả server nhận thưởng hấp dẫn

Phần thưởng quà hiện vật:
 

TOP Quà Hiện Vật
1 Kim Cương 4 ly 5
2 Lệnh Bài Vàng
3 Lệnh Bài Vàng
4 Lệnh Bài Vàng


Phần thưởng quà ingame

TOP Phần Thưởng
1 Rương Tướng SSR Tự Chọn*3 + Mộc Ngưu*5 + Đồng*5,000,000 + Thần Binh + 15 Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*200 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*6
2 Rương Tướng SSR Tự Chọn*2 + Mộc Ngưu*4 + Đồng*4,500,000 + Thần Binh + 10 Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*180 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5
3 Rương Tướng SSR Tự Chọn*1 + Mộc Ngưu*3 + Đồng*4,000,000 + Thần Binh +10 Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*150 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4
4 - 10 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Mộc Ngưu*2 + Đồng*3,500,000 + Thần Binh+5 Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*120 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3
11 - 20 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Mộc Ngưu*1 + Đồng*3,000,000 + Thần Binh+5 Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*100 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2
21 - 50 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Mộc Ngưu*1 + Đồng*2,500,000 + Thần Binh+5 Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*80 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1
51 - 100 Rương Tướng SSR Ngẫu Nhiên*1 + Mảnh Mộc Ngưu*15 + Đồng*2,000,000 + Thần Binh+5 Ngẫu Nhiên*1 + Cửu Xuân*60 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

Trân Trọng !!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ