Tải Game

qrcode

【SỰ KIỆN】TÍCH NẠP ĐẠT MỐC QUÀ CỰC SỐC

25/05/2020

frownĐây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp ngoài, vừa nhận được quà tích nạp trong game.

Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 26/05 đến 23h59 ngày 28/05
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận quà.
- Nạp mốc nào nhận mốc đó, nạp ngày nào nhận quà ngày đó, không cộng dồn.
- Quà sẽ được gửi trong 24 giờ sau mỗi ngày sự kiện.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: http://playfun.vn
(Ví dụ: Trong ngày 26/05 Chúa công nạp 30000 Ngọc Bích sẽ nhận được gói quà mốc 25000 NB của ngày 26, sang ngày 27 mốc nạp reset về 0)

Phần thưởng

Ngày 26/05:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Rương NL Thần Binh Mỗi Loại*20 + Cửu Xuân*10
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Rương NL Thần Binh Mỗi Loại*40 + Cửu Xuân*20
10000 Mộc ngưu*1 + Rương NL Thần Binh Mỗi Loại*60 + Cửu Xuân*30
25000 Mộc ngưu*2 + Rương NL Thần Binh Mỗi Loại*80 + Cửu Xuân*40
50000 Mộc ngưu*4 + Rương NL Thần Binh Mỗi Loại*100 + Cửu Xuân*50


Ngày 27/05:

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Kiếm Hoàn Sơ*1 + Cửu Xuân*10
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Kiếm Hoàn Sơ*2 + Cửu Xuân*20
10000 Mộc ngưu*1 + Kiếm Hoàn Sơ*4 + Cửu Xuân*30
25000 Mộc ngưu*2 + Kiếm Hoàn Sơ*8 + Cửu Xuân*40
50000 Mộc ngưu*4 + Kiếm Hoàn Sơ*10 + Kiếm Hoàn Trung*10 + Cửu Xuân*50

Ngày 28/05

Tích Nạp Đạt Mốc Quà
2500 Mảnh mộc ngưu*5 + Quẻ Mệnh Thiết Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*10
5000 Mảnh mộc ngưu*10 + Quẻ Mệnh Kim Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*20
10000 Mộc ngưu*1 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên *1 + Cửu Xuân*30
25000 Mộc ngưu*2 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Cửu Xuân*40
50000 Mộc ngưu*4 + Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Cửu Xuân*50BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ