Tải Game

qrcode

Big Update 2.0: Tuyệt Đỉnh Thần Tướng

20/06/2020


Big Update 2.0: Tuyệt Đỉnh Thần Tướng

 

frownTHÔNG BÁO: Tuyệt Đỉnh Tam Quốc sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật phiên bản Big Update 2.0: Tuyệt Đỉnh Thần Tướng
Thời gian: 14h00 đến 17h00 ngày 22-06-2020

Trong lần bảo trì này, Tuyệt Đỉnh Tam Quốc sẽ có một số tính năng mới như sau:

I. TUYỆT ĐỈNH THẦN TƯỚNG

cool5 vị tướng SSR hoàn toàn mới:

1. Thêm SSR Ngụy Quốc Mãnh Tướng Hứa Chử. Hứa Chử có năng lực sinh tồn mạnh, khi Lõa Y Bạo Giáp có năng lực bạo phát mạnh. 

2. Thêm tướng SSR Mãnh Tướng Nước Ngô ChuThái. Chu Thái có thể bảo vệ đồng đội, khi HP thấp có thể gây phiền phức cho địch.

3. Thêm SSR Thần Xạ Nước Thục Hoàng Nguyệt Anh, đại chiêu có thể triệu hồi cơ quan hình người làm khiên chắn.

4. Thêm SSR Quần Hung Tiên Phép Hoa Đà, hỗ trợ phép tầm xa, khả năng trị liệu ưu tú, rất giỏi dùng độc.

5. Tăng SSR Ngụy Quốc Tiên Phép Tư Mã Ý, tướng s.thương phép tầm xa, gây trạng thái xấu cho địch.II. THỜI TRANG CỰC PHẨM
cool Thời trang cực phẩm dành riêng cho từng vị tướng

- Khi trang bị thời gian sẽ tăng mạnh lực chiến trong vị tướng sở hữu

- Thêm thời trang Mã Siêu, Tôn Thượng Hương, Chu Du, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Điêu Thuyền, Quách Gia, Hoàng Nguyệt Anh, Điển Vi, Thái Sử Từ, Tôn Quyền, Hoa Đà, Bàng Thống.

 

 


 

III. ĐẤU GIÁ BANG
 Thêm tính năng Đấu Giá Bang, Chúa Công tham gia BOSS Bang, Tranh Bá Bang, Danh Tướng Thảo Phạt nhận đồ bán đấu giá, thành viên Bang dùng KNB đấu giá, đấu giá thành công, bộ phần tài sản được chuyển thành quỹ Bang.


IV. HÙNG MIÊU, BẠCH LỘC VÀ PHI MAO TÊ
1. Thêm 3 loại Tọa Kỵ Hùng Miêu, Bạch Lộc, Phi Mao Tê. 


2. Thêm 3 PB Bí Văn tương ứng với 3 loại Tọa Kỵ mới để nhận kỹ năng tọa kỵ. Đặc điểm Tọa Kỵ:

 

[Hùng Miêu] thích hợp dùng cho tướng có năng lực Bá Thể;

[Bạch Lộc] thích hợp dùng cho tướng có năng lực hồi phục;

[Phi Mao Tê] thích hợp dùng cho tướng chịu s.thương.
 

V. CÔNG TRÌNH TỌA KỴ

- Vườn Săn thêm tính năng thiết bị vườn săn, Chúa Công tiêu Đồng và Lương Thực để cải tạo và nâng cấp thiết bị, qua đó nhận CD tuyển chọn, CD sinh sản, tốc độ đua ngưa, điểm Hiến Tế.


VI. ẢI CỐT TRUYỆN CHÍNH

- Thêm ải chính, cốt truyện, thành tựu chương 16, 17, 18, 19.

 

VII. TAM QUỐC LIỆT TRUYỆN

- Mỗi Tam Quốc Liệt Truyện thêm 4 ải

 

VIII. RƯƠNG PHÚC LỢI

- Thêm tính năng Rương Phúc Lộc, có thể nhận nhiều thưởng phong phú, bao gồm Mảnh Lưu Mã

 

IX. CHIẾN DỊCH LIÊN SERVER

- Thêm tính năng Chiến Dịch Liên Server, mở từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 2 đăng ký, thứ 3 đến thứ 5 chiến đấu, thứ 6 nhận thưởng).

- Chúa Công có thể chọn phe tương ứng, tạp đội, để tướng dẫn binh lính tiêu diệt địch. Trong Chiến Dịch có thể nhận nhiều thưởng Danh Vọng Quốc Gia.

 

X. THỔ PHỈ LÃNH ĐỊA

- Thêm tính năng Thổ Phỉ Lãnh Địa, Chúa Công có thể tại Lãnh Địa tiêu diệt Thổ Phỉ, hoặc giúp bạn bè và thành viên Bang tiêu diệt Thổ Phỉ và nhận thưởng.

 

XI. VIỄN CHINH

- Viễn Chinh thêm ải mới

 

XII. KIẾN TRÚC BANG

- Thêm tính năng Kiến Trúc Bang: “Thiện Công Phường” có thể yêu cầu user tặng và tặng user khác mảnh;

- “Đài Thảo Phạt”có thể tăng BOSS Bang mới, và nhận buff công thủ đối với BOSS Bang;

- “Sở Quân Lược” cường hóa buff trong Sở Quân Nhu trong Tranh Bá Bang và buff thủ thành nhận trong Vận Lương;

- “Sở Công Vụ” tăng n.vụ thu mua Bang;

- “Điểm Tướng Đài” mở đường Điểm Tướng Bang, thông qua tích lũy lượt nhận cơ hội nhận Thần Tướng.

- Toàn bộ kiến trúc Bang đều có thể nâng cấp, nhận nhiều lợi ích hơn.

 

XIII. BOSS BANG

- Tăng BOSS Bang: Quan Bình, Pháp Chính, Trần Cung. Chỉ có thể mở khóa qua kiến trúc Bang.

 

XIV. TUYẾT ĐỈNH CHIẾN

- Đây là 1 hoạt động LSV mới diễn ra hàng tuần vào 8h00 ngày t7 và Chủ Nhât. Với cách dánh độc đáo, bám sát các trận đấu lịch sử Tam Quốc, cùng các phần thưởng HOT như mảnh các Tướng SSR ngẫu nhiên và Thần binh,...

- Mỗi chúa công có thể chọn 3 tướng để đưa vào kho tướng cùng các người chơi khác tham chiến. Tối đa chọn 7 tướng để tham gia Tuyết Đỉnh Chiến.

- Khi chọn xong sẽ tổ chức thành trận hình thi đấu với 7 người chơi khác. Ba vòng đấu: Tứ kết, Bán kết và Chung kết

 

XV. TỐI ƯU HÓA TRẢI NGHIỆM

A. Chính

1. Thần Tướng Chiêu Mộ “Chiêu Mộ KNB” có tỉ lệ nhận được Thần Tướng giới hạn

2. Sau khi gia nhập Bang mới, thời gian không cho phép tham gia Bang Thảo Phạt từ 24 giờ đổi thành trong ngày hôm đó không thể tham gia.

3. Ưu hóa cơ chế ghép cặp Quần Hùng Tranh Bá, trong quá trình ghép cặp, Chúa Công có thể rời giao diện Quần Hùng Tranh Bá, trong các giao diện khác sẽ vẫn hiển thị tag ghép cặp Quần Hùng Tranh Bá. Thời gian ghép cặp Quần Hùng Tranh Bá mỗi ngày đổi thành 10:00-22:00.

4. Thêm thưởng cấp Chúa Công Lv85, Lv90

5. Thời gian còn lại của Thẻ Tháng tăng lên thành 365 ngày, những user đã gia hạn vượt quá giới hạn này không bị ảnh hưởng.

 

B. Phụ

1. Trong tính năng Lãnh Địa, Chúa Công đến Nha Môn, nếu vẫn còn lượt Đào Vàng, Đổng Tước Đài, Thần Binh Đài, sẽ kích hoạt sự kiện Quét những PB trên.

2. Khi đăng ký Đua Ngựa, thêm tính năng lọc theo số lượng kỹ năng.

3. Khi Danh Tướng Thảo Phạt tập kết người chơi từ 11-14 người, Chúa Công có thể tiêu hao KNB hỗ trợ, để đội ngũ chưa đủ 15 người cũng có thể bắt đầu chiến đấu.

4. Trong Lãnh Địa, thêm cửa sổ chat.

5. Trong Lãnh Địa, khi Lãnh Địa Trưng Thu đầy, sẽ có chấm đỏ nhắc nhở.

6. Sinh Sản Tọa Kỵ, khi chọn Ngựa cái, có thể lọc theo kỹ năng.

7. Đổng Tước Đài them các cấp đánh giá chiến đấu S A B C D, cấp đánh giá phụ thuộc thời gian vượt ải của Chúa Công, cấp dánh giá khác nhau thưởng sẽ khác nhau. Trong Lãnh Địa, khi Quét Đổng Tước Đà, sẽ gửi thưởng theo cấp đánh giá thời gian vượt ải trong lịch sử chiến đấu của Chúa Công.

8. Tăng thành tự tích lũy X lần chiêu mộ thân tướng không ra SSR

9. Ưu hóa UI BXH, hiện tại có thể nhìn thấy hình tượng Chúa Công hoặc tướng của TOP5 trong các BXH

10. Thêm hệ thống hướng dẫn trưởng thành “Mạnh Hơn”, dựa vào hướng dẫn để tăng Chiến Lực.

11. Trong thưởng ải chương thường, có thể nhận mảnh SSR, mảnh Mộc Ngưu, sửa thành trực tiếp nhận. Trước kia có tiến độ nhưng chưa nhận thưởng, sau khi cập nhật phiên bản, sẽ gửi bù thưởng chưa nhận qua thư.

12. Tăng thưởng nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ tuần; Rương Phúc Lộc tăng Mảnh Kiếm Hoàn-trung và Mảnh Kiếm Hoàn-Cao.

13. Trong giao diện Shop, tăng cổng đổi thưởng Cởi giáp về quê.

14. Ưu hóa giao diện Tàng Bảo Đồ, trong giao diện ban đầu có thể hiển thị thông tin cấp Thế Giới của lần mạo hiểm này.

15. V.phẩm Rương hiện hỗ trợ tính năng dùng nhiều.

16. Tàng Bảo Đồ thêm nhiều sự kiện ngẫu nhiên thú vị.

17. Khi đúc lại Thần Binh, danh sách bên trái sẽ ẩn các Thần Binh có cấp cường hóa dưới Lv5.

18. Trong Tranh Bá Bang, khi hồi sinh tướng, sửa thành: dựa vào số lượt được hồi sinh của tướng được chọn để tính số KNB cần tiêu hao.

19. Tranh Bá Bang thêm thưởng KNB cho Hoàng Đế, Quốc Công, Liệt Hầu, mỗi ngày khi cập nhật mùa giải sẽ gửi thưởng qua thư.

20. Trong Tranh Bá Bang, tăng thưởng hạng mùa giải liên server, song song với thưởng hạng trong server.

21. Trong Tranh Bá Bang, thêm BXH Chặn Xe Lương, xếp hạng theo Quân Công nhận được khi Chặn Xe Lương mỗi tuần, TOP10 nhận thưởng qua thư.

22. Trong Tranh Bá Bang, liên tục nhiều ngày chiếm lĩnh cùng 1 Thành, được nhận Đồng, số tiền thưởng tăng theo số ngày chiếm lĩnh.

23. Trong Tranh Bá Bang, Bang có độ sôi nổi = 0 (không có bất kỳ thành viên nào công thành, thủ thành, chặn xe lương và hộ tống), trong các vòng còn lại của mùa giải sẽ không thể tham gia Tranh Bá Bang, cho đến khi mua giải kết thúc.

24. Tranh Bá Bang chiến đấu đổi thành giống BOSS Bang, không thể rời giữa chừng.

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ