Tải Game

qrcode

[Giải Đấu 3 vs 3] Đỉnh Cao Quyết Đấu Mùa II

15/07/2020

Giải đấu Đỉnh Cao Quyết Đấu 3vs3 Mùa II sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 17/07/2020
Thời gian: Từ ngày 17/07 đến 23h59 25/07  ( 17/07 -> 19/07 là ngày đăng ký ) - ( 19/07 - 25/07 là ngày bắt đầu chiến đấu )
Phạm Vi: Cụm 1, 2, 3 và 4

 

Giải Thưởng: Nhận được cả thưởng Ingame và thưởng Sự Kiện

- Nhận Trực Tiếp Trong Game:

Top Phần Thưởng
Quán Quân Lưu Mã*1 + KNB*3000 + Mảnh Mộc Ngưu*22 + Cửu Xuân*60
Chung Kết Kiếm Hoàn Cao*3 + KNB*2000 + Mảnh Mộc Ngưu*18 + Cửu Xuân*40
Bán Kết Kiếm Hoàn Cao*2 + KNB*1000 + Mảnh Mộc Ngưu*15 + Cửu Xuân*30
Top 4 Kiếm Hoàn Trung*3 + KNB*500 + Mảnh Mộc Ngưu*12 + Cửu Xuân*25
Top 8 Kiếm Hoàn Trung*2 + KNB*500 + Mảnh Mộc Ngưu*7 + Cửu Xuân*20
Top 16 Kiếm Hoàn Sơ*3 + Đồng*600,000 + Mảnh Mộc Ngưu*4 + Cửu Xuân*15
Vòng Loại Kiếm Hoàn Sơ*2 + Đồng*400,000 + Mảnh Mộc Ngưu*2 + Cửu Xuân*10
Thưởng Tham Gia Phiếu bình chọn*20 + Đồng*200,000 + KNB*300

 

 

- Quà Sự Kiện Tuyệt Đỉnh Tranh Bá:

TOP Phần Thưởng Quà Hiện Vật
1

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Tọa Kỵ Tường Lộc 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Thẻ N 5 sao *5

Kỷ Niệm Chương Pha-Lê
2

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*4 + Tọa Kỵ Tường Lộc 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Thẻ N 5 sao *4

 
3-4

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Tọa Kỵ Tường Lộc 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Thẻ N 5 sao *3

 
5-8

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Thẻ Tuyển Chọn Tường lộc *2 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Thẻ N 5 sao *2

 
9-16

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*2 + Thẻ Tuyển Chọn Tường lộc *1 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Thẻ N 5 sao *1

 

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ