Tải Game

qrcode

[Giải Đấu 3 vs 3] Đỉnh Cao Quyết Đấu Mùa IV

15/09/2020

Giải đấu Đỉnh Cao Quyết Đấu 3vs3 Mùa IV sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 17/09/2020
Thời gian: Từ ngày 17/09 đến 23h59 27/09  (17/09 -> 19/09 là ngày đăng ký) - (19/09 - 25/09 là ngày bắt đầu chiến đấu)
Phạm Vi: Cụm 1-2-3-4-5

 

Giải Thưởng: Nhận được cả thưởng Ingame và thưởng Sự Kiện

- Nhận Trực Tiếp Trong Game:

Top Phần Thưởng
Quán Quân Lưu Mã*1 + KNB*3000 + Mảnh Mộc Ngưu*22 + Đồng *2000.000
Chung Kết Trận phù bậc 3 ngẫu nhiên * 15 + KNB*2000 + Mảnh Mộc Ngưu*18 + Đồng *1500.000
Bán Kết Trận phù bậc 3 ngẫu nhiên *10 + KNB*1000 + Mảnh Mộc Ngưu*15 + Đồng *1200.000
Top 4 Trận phù bậc 3 ngẫu nhiên *5 + KNB*500 + Mảnh Mộc Ngưu*12 + Đồng *1000.000
Top 8 Trận phù bậc 2 ngẫu nhiên *15 + KNB*500 + Mảnh Mộc Ngưu*7 + Đồng *800.000
Top 16 Trận phù bậc 2 ngẫu nhiên *10 + Đồng*600,000 + Mảnh Mộc Ngưu*4 + Cửu xuân *20
Vòng Loại Trận phù bậc 2 ngẫu nhiên *5 + Đồng*400,000 + Mảnh Mộc Ngưu*2 + Cửu xuân *10
Thưởng Tham Gia Phiếu bình chọn*20 + Đồng*200,000 + KNB*300

 

 

- Quà Sự Kiện Tuyệt Đỉnh Tranh Bá:

TOP Phần Thưởng Quà Hiện Vật
1

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Bạch Hùng 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + NL thần thú Cao *500 + Đồng 3M

Kỷ Niệm Chương Pha-Lê
2

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Bạch Hùng 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + NL thần thú cao *450 + Đồng *2.5M

 
3-4

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Bạch Hùng 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + NL thần thú cao *400 + Đồng *2M

 
5-8

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Thẻ Tuyển Chọn Bạch Hùng *2 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + NL thần thú cao *300 + Đồng *1M

 
9-16

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*2 + Thẻ Tuyển Chọn Bạch Hùng *1 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + NL thần thú cao *200 + Đồng *500.000

 

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ