Tải Game

qrcode

VIP Và Đặc Quyền

25/06/2020

Xin chào các Chúa Công,

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Tuyệt Đỉnh Tam Quốc, giúp bạn khẳng định vị trí của mình và nhanh chóng tăng chiến lực. Khi trở thành VIP, Chúa Công sẽ nhận được nhiều ưu đãi mà người khác không có.

Dưới đây là tổng quan về hệ thống này để bạn hiểu rõ hơn về các đặc quyền VIP.

VIP Ngọc Bích VNĐ
1 50 10K
2 300 60K
3 1000 200K
4 2500 500K
5 5000 1 Triệu
6 10,000 2 Triệu
7 20,000 4 Triệu
8 50,000 10 Triệu
9 100,000 20 Triệu
10 150,000 30 Triệu
11 250,000 50 triệu
12 400,000 80 triệu
13 600,000 120 triệu
14 900,000 180 triệu
15 1,500,000 300 Triệu

 

Đặc biệt: Ở mốc VIP 11 -> 15 sẽ nhận được thêm quà ngoài gửi trực tiếp vào thư Ingame sau khi đạt cấp VIP.
Quà Thêm Cho Mốc VIP:

Cấp VIP Quà 
11 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*1 Mộc Ngưu*4 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Quan Vũ*1
12 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*2 Mộc Ngưu*5 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Chu Du*1
13 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*3 Mộc Ngưu*6 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Điêu Thuyền*1
14 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*5 Mộc Ngưu*7 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Lã Bố*1
15 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*7 Mộc Ngưu*8 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Gia Cát Lượng*1

 

Mỗi cấp độ VIP sẽ nhận được những lợi ích khác nhau:

 

VIP1: Đồng *100.000 + Đan Tọa Kỵ *50 + Lương thực *1000 + Quẻ mệnh thiết (HP)*3
VIP2: Đồng *200.000 + Đan tọa kỵ *80 + Lương thực *2000 + Quẻ mệnh thiết (công vật)*5
VIP3: Đồng *500.000 + Đan Tọa kỵ *100 + Lương thực *3000 + Rương NL thần binh ngẫu nhiên *50
VIP4: Đại Kiều 3 sao *1 + Thẻ N 4 sao *1 + NL thần thú sơ *50 + Lệnh điểm tướng *10
VIP5: Rương SR tự chọn *1 + Lệnh điểm tướng *20 + Thẻ N 4 sao *1 + Lương thực *5000
VIP6: Thần binh Trương Giác +10 *1 + Rương NL thần binh ngẫu nhiên *100 + Thẻ N 4 sao *1 + Quẻ mệnh kim HP *1
VIP7: Mảnh mộc ngưu *5 + Kiếm hoàn sơ *5 + NL thần thú trung *50 + Quẻ mệnh kim phép *1
VIP8: Mảnh mộc ngưu *10 + Điểm trận pháp *5000 + Thẻ N 5 sao *1 + Quẻ mệnh kim vật *1
VIP9: Mộc ngưu *1 + Kiếm hoàn trung *5 + NL thần thú trung *100 + Đồng *1M
VIP10: Mộc ngưu *2 + NL thần thú cao *100 + Thẻ N 5 sao * 1 + Quẻ mệnh ngọc ngẫu nhiên *1
VIP11: Rương SSR tự chọn *1 + Mộc ngưu *3 + Thẻ N 6 sao *1 + Quẻ mệnh ngọc tự chọn *2
VIP12: Cực phẩm thần binh tự chọn đặc biệt *1 + Mộc ngưu *4 + Kiếm hoàn cao *5 + Quẻ mệnh ngọc tự chọn *3
VIP13: Lưu mã * 1 + Hoa kim ngẫu nhiên *1 + Mộc ngưu *5 + Phiếu thời trang *50
VIP14: Tọa kỵ 3 skill tự chọn *1 + Lưu mã *2 + Mộc ngưu *8 + Phiếu thời trang *100
VIP15: Hoa ngọc tự chọn*1 + Tọa kỵ 6 skill tự chọn *1 + Lưu mã *3 + Mộc ngưu *10

Hy vọng, những thông tin trên sẽ giúp Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

Trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ