Tải Game

qrcode

VIP Và Đặc Quyền

25/06/2020

Xin chào các Chúa Công,

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Tuyệt Đỉnh Tam Quốc, giúp bạn khẳng định vị trí của mình và nhanh chóng tăng chiến lực. Khi trở thành VIP, Chúa Công sẽ nhận được nhiều ưu đãi mà người khác không có.

Dưới đây là tổng quan về hệ thống này để bạn hiểu rõ hơn về các đặc quyền VIP.

VIP Ngọc Bích VNĐ
1 50 10K
2 300 60K
3 1000 200K
4 2500 500K
5 5000 1 Triệu
6 10,000 2 Triệu
7 20,000 4 Triệu
8 50,000 10 Triệu
9 100,000 20 Triệu
10 150,000 30 Triệu
11 250,000 50 triệu
12 400,000 80 triệu
13 600,000 120 triệu
14 900,000 180 triệu
15 1,500,000 300 Triệu

 

Đặc biệt: Ở mốc VIP 11 -> 15 sẽ nhận được thêm quà ngoài gửi trực tiếp vào thư Ingame sau khi đạt cấp VIP.
Quà Thêm Cho Mốc VIP:

Cấp VIP Quà 
11 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*1 Mộc Ngưu*4 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Quan Vũ*1
12 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*2 Mộc Ngưu*5 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Chu Du*1
13 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*3 Mộc Ngưu*6 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Điêu Thuyền*1
14 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*5 Mộc Ngưu*7 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Lã Bố*1
15 Thuẫn Binh Khăn Vàng 5 Sao*7 Mộc Ngưu*8 Tuyệt Đỉnh Thời Trang Gia Cát Lượng*1

Mỗi cấp độ VIP sẽ nhận được những lợi ích khác nhau:

VIP 1:

VIP 2:

VIP 3:

VIP 4:

VIP 5:

VIP 6:

VIP 7:

VIP 8:

VIP 9:

VIP 10:

VIP 11:

VIP 12:


VIP 13:


VIP 14:


VIP 15:

Hy vọng, những thông tin trên sẽ giúp Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

Trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ