Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT - ƯU ĐÃI CHÀO MÙA HẠ - RỘN RÀNG ĐÓN THÁNG 4

23/03/2021

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT - ƯU ĐÃI CHÀO MÙA HẠ - RỘN RÀNG ĐÓN THÁNG 4

Kính thưa chư vị Chúa Công

Đã từ lâu rồi Thố Nhi mới có dịp mang đến cho các chúa công một chuỗi sự kiện đặc biệt như thế này,

Đợi thời chi bằng gặp thời, không để mọi người phải chờ lâu muội xin giới thiệu chuỗi sự kiện đặc biệt ƯU ĐÃI CHÀO MÙA HÈ - RỘN RÀNG ĐÓN THÁNG 4 này bao gồm:


1. Sự Kiện Mua 1 Tặng 2 (X3 KNB)
Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 đến 23h59 ngày 24/01
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tích nạp Ngọc Bích sẽ nhận được tặng thêm KNB tương ứng.
coolLưu ý:
- Đây là sự kiện ưu đãi thêm của game, vừa nhận được quà tích nạp ngoài, vừa nhận được quà tích nạp trong game
- Tổng Ngọc Bích tích nạp trong ngày 24/03 ngoài nhận được Ngọc Bích trong game sẽ nhận được thêm số KNB gấp hai được gửi qua thư trong vòng 24-48 giờ sau khi kết thúc sự kiện.
- Mốc nạp tối thiểu để tham gia sự kiện là 1000 Ngọc Bích
- Tổng số Ngọc Bích nạp trong ngày sẽ không tính số lượng được X3 bởi sự kiện nạp đầu.
- Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tuyet-dinh-tam-quoc/
(Ví dụ: Trong ngày Chúa công tích nạp tổng 10000 Ngọc Bích sẽ nhận được thêm 20000 KNB vào ngày hôm sau)

 

2. Lễ Hội Chọi Trâu 

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/03 -> 23h59 28/03
Thể lệ:- Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng mảnh mộc ngưu để đổi lấy những vật phẩm xịn xò như Trang phục Tào Tháo, Thái Sử Từ, Điển Vi,...

Điều kiện Quà Số lần đổi

Mảnh mộc ngưu *25

Skin Triệu Vân *1

1

Mảnh mộc ngưu *25

Skin Bàng Thống *1

1

Mảnh mộc ngưu *50

Skin Chân Cơ *1

1

Mảnh mộc ngưu *50

Skin Trương Phi *1

1

Mảnh mộc ngưu *50

Skin Hoa Đà *1

1

Mảnh mộc ngưu *50

Skin Mã Siêu *1

1

Mảnh mộc ngưu *50

Skin Quách Gia *1

1

Mảnh mộc ngưu *75

Skin Hoàng Nguyệt Anh *1

1

Mảnh mộc ngưu *75

Skin Tôn Quyền *1

1

Mảnh mộc ngưu *50 + KNB *3000

Skin Điển Vi *1

1

Mảnh mộc ngưu *100 + KNB *5000

Skin Thái Sử Từ *1

1

Mảnh mộc ngưu *100 + KNB *5000

Skin Tào Tháo *1

1

 

 

3. Thương Nhân Thần Bí

Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/03 -> 23h59 28/03
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các vật phẩm như mảnh mộc ngưu, lưu mã,... để đổi các items hiếm có khó tìm như Thần Tướng Tư Mã Ý, Rương SSR,...

Điều kiện Quà Số lần đổi

KNB* 5.000 + Mảnh mộc ngưu *100 + KNB *5000

Skin Quan Vũ *1 1

Mảnh Lưu Mã *15 + Mảnh mộc ngưu *50 + KNB *5000

Rương Mảnh SSR Tự chọn đặc biệt *30

1

KNB *20.000 + Mảnh mộc ngưu *100 + Mảnh Lưu Mã *25

Rương SSR tự chọn đặc biệt*1 1

 

 

4. Cát Tinh Cao Chiếu - Thần Xạ Trương Cáp

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 00h00 ngày 27/03 -> 23h59 28/03
Thể lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng KNB quay trong game để nhận các vật phẩm giá trị hấp dẫn như Lưu mã, Mộc ngưu, Thần Tướng Trương Cáp,...
- Đặc biệt, đây là sự kiện dành cho tất cả server, mỗi lượt 200 Vàng, 10 lần tốn 1800 Vàng. Mỗi vòng quay sẽ đóng góp 40 Vàng vào kho báu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có 2 phần quà đặc biệt là 20% và 50% trên tổng số KNB trong kho báu.
TIN BẤT NGỜ ..... với 200 KNB chúa công sẽ có cơ hội nhận gấp 1000 lần số KNB đã tiêu thụ, sự kiện không thể bỏ qua.

 

5. Vụ Mùa Bội Thu (Sự kiện in-game)
Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 24/03 - 26/03
frownThể lệ: Trong sự kiện, người chơi mỗi lần quay sẽ cộng thêm 20 KNB vào quỹ thưởng, có cơ hội rút thưởng SSR và nhận nhiều KNB


 

6. Ưu Đãi Ngọc Bích - Mua Sắm Thả Ga

Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/03 -> 23h59 28/03
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu KNB để đổi lại các vật phẩm đặc biệt như Rương đặc biệt như: Huân chương, thần binh,...

 

7. Ưu Đãi Cực Shock - Không Lo Về Giá

Pham vi: All Server
Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/03 -> 23h59 28/03
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp NB để nhận các trang phục xịn xò và điểm thời trang như: Điêu Thuyền, Lữ Bố, Gia Cát Lượng,...

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

Trân Trọng !!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ