Tải Game

qrcode

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN HỒNG MÔN YẾN TIỆC

08/01/2021

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN SỞ TIÊU CHÚC DUNG

frownKính thưa chư vị Chúa Công,

Tháng 12 cuối năm chợt qua đi, chẳng ai kịp nhận ra tháng 01 vừa mới đến. Mùi rơm khô loãng dần theo nhịp thở của thời gian, theo năm tháng lớn dần của cuộc sống... chỉ còn lại chuỗi sự kiện Tuyệt Đỉnh Tam Quốc mãi trường tồn:

 

1. Bắn Cung Chúc Dung (sự kiện ingame)
Phạm vi: All Server
Thời gian: Từ 0h00 ngày 08/01 -> 23h59 10/01
Thể lệ: Nạp 300 NB được 1 lượt bắn cung, khi bắn trúng mục tiêu sẽ được quà tặng

 

 

2. Vụ Mùa Bội Thu (Sự kiện ingame)

Pham vi: All Server

Thời gian: Từ 11/01 - 13/01 
Thể lệ:
- Trong thời gian sự kiện, người chơi mỗi lần quay sẽ cộng thêm 20 knb vào quỹ thường, có cơ hội rút thưởng SSR và nhận nhiều KNB!


3. Top Nạp (Sự kiện in-game)

Pham vi: All Server
Thời gian:  Từ 00h00 ngày 08/01 -> 23h59 13/01
frownThể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng nạp đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc thấp hơn

4. Top Tiêu (Sự kiện in-game)

Pham vi: All Server
Thời gian:  Từ 00h00 ngày 08/01 -> 23h59 13/01
Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng tiêu đạt mốc tối thiểu mới nhận được quà, nếu không sẽ nhận mốc thấp hơn


 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ