Tải Game

qrcode

Tổng Kết Giải Đấu Cụm 1-2-3-4-5 - Tuyệt Đỉnh Tranh Bá Mùa IV

14/09/2020

Tổng Kết Giải Đấu Cụm 1-2-3-4-5 - Tuyệt Đỉnh Tranh Bá Mùa IV

frownVậy là giải đấu 1Vs1 liên server - Tuyệt Đỉnh Tranh Bá của cụm 1-2-3-4-5 diễn ra vừa qua đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Qua 9 ngày thi đấu rực lửa xin chúc mừng chúa công *********** đã dành thằng lợi chung cuộc, mang về chức vô địch.
Đồng thời xin chúc mừng tất cả các tướng quân nằm trong TOP 16 của sự kiện đều sẽ nhận được những quà tặng vô cùng gia trị

Cụm 1

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 VoDanh S16

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Thẻ N 5 sao *4 + Cửu Xuân + 250

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 TèoNướcLèo S15

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Thẻ N 5 sao *3 + Cửu xuân *200

 

3 ĂnGìTaoCúng S19

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Thẻ N 5 sao *2 + Cửu xuân * 150

 

4 Lục-Vân-Tiên S3
5 SB_ÊRÍTTT S2

 

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *2 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Thẻ N 5 sao *1 + Cửu xuân *100

 

 

6 SB_NhatVoDinh S2
7 TĐAThái S5
8 CreavenA S1
9 LýATũn S6

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*2 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *1 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Cửu xuân *50

 

 

10 SB_ChaBi S2
11 SB_MiKiLee S2
12 SB_TiếtCanhHáng S2
13 SB_MaiSiêuPhong S2
14 HeoConMayMắn S20
15 KAI S2
16 Xu S1

 

Cụm 2

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 36TỀU36 S36

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Thẻ N 5 sao *4 + Cửu Xuân + 250

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 Poti S32

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Thẻ N 5 sao *3 + Cửu xuân *200

 

3 Pullman86 S29

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Thẻ N 5 sao *2 + Cửu xuân * 150

 

4 ChuTước S29
5 TràLoveK4ever S29

 

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *2 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Thẻ N 5 sao *1 + Cửu xuân *100

 

 

6 HuyềnVũ S29
7 Mata S29
8 BạchLongThần S23
9 DầuCùLà S34

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*2 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *1 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Cửu xuân *50

 

 

10 Jin S28
11 TzVersace S36
12 )(Boss)( S21
13 MạnhMỵ S28
14 KAIDO S27
15 Vbac S30
16 PhúcLợi S25

 

Cụm 3

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 TKThóc S41

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Thẻ N 5 sao *4 + Cửu Xuân + 250

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 TKBắp S41

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Thẻ N 5 sao *3 + Cửu xuân *200

 

3 Ngố S50

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Thẻ N 5 sao *2 + Cửu xuân * 150

 

4 GKBoy S56
5 Óc-Tiu S59

 

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *2 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Thẻ N 5 sao *1 + Cửu xuân *100

 

 

6 TKMessi S41
7 TD_CaoĐạiCa S47
8 HoàngTrung S48
9 TKKenny520 S41

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*2 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *1 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Cửu xuân *50

 

 

10 Meoheo S45
11 ST-TýT S53
12 SesShomaru S56
13 TKLâmviêm S41
14 ST-QuynhQuynh S53
15 ThiênLong S51
16 Điêungoa S51

 

 

Cụm 4

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 PHITHIÊN S75

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Thẻ N 5 sao *4 + Cửu Xuân + 250

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 PhanAn S74

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Thẻ N 5 sao *3 + Cửu xuân *200

 

3 ĐenNhưMực S74

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Thẻ N 5 sao *2 + Cửu xuân * 150

 

4 Trek S74
5 TH-LongSư S68

 

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *2 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Thẻ N 5 sao *1 + Cửu xuân *100

 

 

6 Auto=>win S62
7 LýBí S66
8 Minhducdz S75
9 LãKhảiTiểuQuyên@78 S78

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*2 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *1 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Cửu xuân *50

 

 

10 TH-Trang S68
11 anh4 S63
12 anh8 S63
13 TH-ViệtAnhBMT S68
14 TH.đôngthap S68
15 TH-Bee S73
16 TV-MộcHạ S61

 

Cụm 5

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 HT-DjBay S81

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Thẻ N 5 sao *4 + Cửu Xuân + 250

+

Kỷ Niệm Chương Pha Lê

2 HTMùng4 S81

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Thẻ N 5 sao *3 + Cửu xuân *200

 

3 -Nam-Khang- S93

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Điện 3 kỹ năng *1 + Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Thẻ N 5 sao *2 + Cửu xuân * 150

 

4 BN-BímThâm S89
5 .JAVNát S81

 

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*3 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *2 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Thẻ N 5 sao *1 + Cửu xuân *100

 

6 Jack S81
7 BN-MậpKa S89
8 HT-Hiếu S81
9 Ben-Boy S94

Quẻ Mệnh Ngọc ngẫu nhiên*2 + Thẻ Tuyển Chọn Phi Điện *1 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Cửu xuân *50

 

 

10 BN-DâmSố1 S89
11 TiểuNgưNhi S81
12 BN-Kevin S89
13 STKM89 S86
14 HtMùng6 S81
15 HtMùng9 S81
16 zVôDanhz S87

 


BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ