Tải Game

qrcode

Tổng Kết Giải Đấu Cụm 1,2 và 3 - Tuyệt Đỉnh Tranh Bá Mùa II

13/07/2020

Tổng Kết Giải Đấu Cụm 1, 2 Và 3 - Tuyệt Đỉnh Tranh Bá Mùa II

frownVậy là giải đấu 1Vs1 liên server - Tuyệt Đỉnh Tranh Bá của cụm 1,2 và 3 diễn ra vừa qua đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Qua 9 ngày thi đấu rực lửa xin chúc mừng chúa công SB_ÊRÍTT, Nobita-Yugi và TD_CaoĐạiCa đã dành thằng lợi chung cuộc, mang về chức vô địch.
Đồng thời xin chúc mừng tất cả các tướng quân nằm trong TOP 16 của sự kiện đều sẽ nhận được những quà tặng vô cùng gia trị

Cụm 1

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 SB_ÊRÍTT S2

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*20 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Cửu Xuân*200 + Lương thực *20000+ Chu Tước Ấn *500

2 DR_TEE S3

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*18 + Lương Thực*18,000 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Cửu Xuân*180 + Chu Tước Ấn *400

3 SB_MiKiLee S2

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*15 + Lương Thực*16,000 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Cửu Xuân*150 + Chu Tước Ấn *350

 

4 BG-Trung95 S4
5 CravenA S1

 

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*3 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*10 + Lương Thực*14,000 + Mảnh Mộc Ngưu*75 + Cửu Xuân*120 + Chu Tước Ấn *300


 

6 SB_hahaha S2
7 NT_Nam.Thành_NT S1
8 LãoAThái S5
9 MặcNiệm S9

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*2 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*8 + Lương Thực*12,000 + Mảnh Mộc Ngưu*50 + Cửu Xuân*100 + Chu Tước Ấn *250

 

10 CM.Ngân9x S16
11 TíVănTèo S20
12 DH S20
13 MrBean S5
14 Tàuhủ S15
15 TLT*Tôn-Pst S3
16 LongKiếmPhi S11

 

Cụm 2

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1

 

Nobita-Yugi

S29

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*20 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Cửu Xuân*200 + Lương thực *20000+ Chu Tước Ấn *500

2 Poti S32

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*18 + Lương Thực*18,000 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Cửu Xuân*180 + Chu Tước Ấn *400

3 LãKhảiÂnThuần@36 S36

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*15 + Lương Thực*16,000 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Cửu Xuân*150 + Chu Tước Ấn *350

4 HủHèm S27
5 Jack S35

 

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*3 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*10 + Lương Thực*14,000 + Mảnh Mộc Ngưu*75 + Cửu Xuân*120 + Chu Tước Ấn *300


 

6 CắcTùmTum S24
7 CẩmMãSiêu S40
8 D2B S21
9 One77 S30

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*2 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*8 + Lương Thực*12,000 + Mảnh Mộc Ngưu*50 + Cửu Xuân*100 + Chu Tước Ấn *250

 

10 ThiênMệnh S35
11 BạchLongThần S23
12 S28
13 GiaGia S33
14 Viêm-Đế S30
15 Althena S25
16 LãKhảiHoàngTinh S29

 

Cụm 3

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1

 

TD_CaoĐạiCa

S47

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*5 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*20 + Mảnh Mộc Ngưu*150 + Cửu Xuân*200 + Lương thực *20000+ Chu Tước Ấn *500

2 PD_Bắp S41

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*4 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*18 + Lương Thực*18,000 + Mảnh Mộc Ngưu*125 + Cửu Xuân*180 + Chu Tước Ấn *400

3 PD_IU S41

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*3 + Tọa Kỵ Phi Uyển 3 kỹ năng*1 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*15 + Lương Thực*16,000 + Mảnh Mộc Ngưu*100 + Cửu Xuân*150 + Chu Tước Ấn *350

 

4 AnhRấtLàChơi S55
5 QuỳnhQuỳnh S53

 

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*2 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*3 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*10 + Lương Thực*14,000 + Mảnh Mộc Ngưu*75 + Cửu Xuân*120 + Chu Tước Ấn *300


 

6 DiễmLinhCơ S50
7 PĐ_KhoaiTo S61
8 PĐ_NgộKhông S41
9 PĐ_NôngDân S41

Quẻ Mệnh Ngọc Ngẫu Nhiên*1 + Thẻ tuyển chọn tọa kỵ Phi Uyển*2 + Kiếm Hoàn Mỗi Loại*8 + Lương Thực*12,000 + Mảnh Mộc Ngưu*50 + Cửu Xuân*100 + Chu Tước Ấn *250

 

10 VânLongĐếVương S42
11 Kimochi_SesSh S56
12 Kimochi_Kohlrabi S56
13 Ngố S50
14 TD_HạoThiên S47
15 Týt S53
16 PD_ChuoiDai S41

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ