Tải Game

qrcode

Tổng Kết Giải Đấu Tuyệt Đỉnh Tranh Bá Mùa 9

17/02/2021

Tổng Kết Giải Đấu Tuyệt Đỉnh Tranh Bá Mùa 9

frownVậy là giải đấu 1Vs1 liên server - Tuyệt Đỉnh Tranh Bá của cụm 1-2-3-4-5-6-7-8 diễn ra vừa qua đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Qua 9 ngày thi đấu rực lửa xin chúc mừng các quấn quân của chúng ta đã dành thằng lợi chung cuộc, mang về chức vô địch.
Đồng thời xin chúc mừng tất cả các tướng quân nằm trong TOP 16 của sự kiện đều sẽ nhận được những quà tặng vô cùng gia trị

Cụm 1

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 ChimHoạMi S4

Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Rương Tướng SSR Tự chọn *3 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Lương thực *20.000 + Cửu Xuân + 250

 

+

Cực phẩm thần binh tự chọn +15
2
Jellal-Fernandes S20

Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Rương Tướng SSR tự chọn *2 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Lương thực *15000 + Cửu xuân *200

 

3 Zeppy S4

Hoa Kim ngẫu nhiên *2+ Rương tướng SSR ngẫu nhiên *2+ Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Lương thực * 10.000 + Cửu xuân * 150

 

4 BTài S16
5 Snow1810 S19

 

Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Rương tướng SSR ngẫu nhiên *1 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Lương thực *8000 + Cửu xuân *100

 

 

6 AvA (Lão Đại) S3
7 Kevin S2
8 TĐAThái S5
9 SB_MaiSiêuPhong S2

Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Mảnh SSR tự chọn *10 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Lương thực *5000 + Cửu xuân *50

 

 

10 AnhNôngDân S20
11 Nôngkaka S3
12

Shadow

S1
13 LạcLongQuân S9
14 SB_NhatVoDinh S2
15 TĐViênPhg S5
16 Tôn-Pst S3

 

Cụm 2

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 Pullman86 S29

Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Rương Tướng SSR Tự chọn *3 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Lương thực *20.000 + Cửu Xuân + 250

 

+

Cực phẩm thần binh tự chọn +15
2
CơĐộng@113 S36

Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Rương Tướng SSR tự chọn *2 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Lương thực *15000 + Cửu xuân *200

 

3 ChuVu S23

Hoa Kim ngẫu nhiên *2+ Rương tướng SSR ngẫu nhiên *2+ Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Lương thực * 10.000 + Cửu xuân * 150

 

4

PhúcLợi

S25
5 Faker S29

 

Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Rương tướng SSR ngẫu nhiên *1 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Lương thực *8000 + Cửu xuân *100

 

 

6 BinBin S22
7

BáVương

S21
8

ChoiMoiBiet

S32
9 SON S36

Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Mảnh SSR tự chọn *10 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Lương thực *5000 + Cửu xuân *50

 

 

10 ZhaoYun S28
11 Hòa6789 S31
12 )(Boss)( S21
13 MẹvợthằngBoss S35
14 HappyNewYear S29
15 Camninh S27
16 Jin S28

 

Cụm 3-4

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 King S71

Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Rương Tướng SSR Tự chọn *3 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Lương thực *20.000 + Cửu Xuân + 250

 

+

Cực phẩm thần binh tự chọn +15
2
24hCường S59

Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Rương Tướng SSR tự chọn *2 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Lương thực *15000 + Cửu xuân *200

 

3 CaoĐạiCa S47

Hoa Kim ngẫu nhiên *2+ Rương tướng SSR ngẫu nhiên *2+ Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Lương thực * 10.000 + Cửu xuân * 150

 

4 Củcải S68
5 TKBắp S41

 

Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Rương tướng SSR ngẫu nhiên *1 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Lương thực *8000 + Cửu xuân *100

 

 

6 QuynhQuynh S53
7 LãKhảiTiểuQuyên@78 S78
8 QuỷKiếnSầu S73
9 -Cry S56

Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Mảnh SSR tự chọn *10 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Lương thực *5000 + Cửu xuân *50

 

 

10 TKThảoAnh S41
11 IOS S41
12 John S55
13 BướmĐêm

S73

14 Roler S53
15 TKIU S41
16 TýT S74

 

 

Cụm 5

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 NgọaLong S94

Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Rương Tướng SSR Tự chọn *3 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Lương thực *20.000 + Cửu Xuân + 250

 

+

Cực phẩm thần binh tự chọn +15
2
BlueRose S86

Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Rương Tướng SSR tự chọn *2 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Lương thực *15000 + Cửu xuân *200

 

3 hailúa S95

Hoa Kim ngẫu nhiên *2+ Rương tướng SSR ngẫu nhiên *2+ Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Lương thực * 10.000 + Cửu xuân * 150

 

4 HT-Tèo S81
5 BN-VềĐâu3 S89

 

Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Rương tướng SSR ngẫu nhiên *1 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Lương thực *8000 + Cửu xuân *100

 

 

6 SG-SoáiCa S88
7 HàThiênLộn S98
8 BéKẹoMút S81
9 Edward S81

Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Mảnh SSR tự chọn *10 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Lương thực *5000 + Cửu xuân *50

 

 

10 Napoleon S86
11 NgáoGhê S97
12 Bé-LanThan S89
13 ngạothiên S81
14 MrWin S89
15 BN-Joker S89
16 HungViet S93

 

Cụm 6

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1

HL-Anos

S106

Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Rương Tướng SSR Tự chọn *3 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Lương thực *20.000 + Cửu Xuân + 250

 

+

Cực phẩm thần binh tự chọn +15
2
HL-QuỷVương S101

Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Rương Tướng SSR tự chọn *2 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Lương thực *15000 + Cửu xuân *200

 

3 ĐếVương S101

Hoa Kim ngẫu nhiên *2+ Rương tướng SSR ngẫu nhiên *2+ Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Lương thực * 10.000 + Cửu xuân * 150

 

4 CàChua S116
5 ĐiêuMuội S105

 

Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Rương tướng SSR ngẫu nhiên *1 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Lương thực *8000 + Cửu xuân *100

 

 

6 Checker-Legend S101
7 ThầnVương S101
8 Mây S101
9 BướngLì S115

Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Mảnh SSR tự chọn *10 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Lương thực *5000 + Cửu xuân *50

 

 

10 HL-Titan S101
11 HL-Lucifer S105
12 ThíchThịtBướm S101
13 HL-ChánĐời S101
14 ThụcVương S101
15 HL-PhiVương S101
16 ThịNở S101

 

 

Cụm 7

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 GoldenBlack S121

Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Rương Tướng SSR Tự chọn *3 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Lương thực *20.000 + Cửu Xuân + 250

 

+

Cực phẩm thần binh tự chọn +15
2
ARIK S128

Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Rương Tướng SSR tự chọn *2 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Lương thực *15000 + Cửu xuân *200

 

3 Koi S136

Hoa Kim ngẫu nhiên *2+ Rương tướng SSR ngẫu nhiên *2+ Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Lương thực * 10.000 + Cửu xuân * 150

 

4 A S121
5 Bom S133

 

Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Rương tướng SSR ngẫu nhiên *1 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Lương thực *8000 + Cửu xuân *100

 

 

6 DRAGON S122
7 Võ Tòng S135
8 BCS-Durex S121
9 IdolLinh S123

Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Mảnh SSR tự chọn *10 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Lương thực *5000 + Cửu xuân *50

 

 

10 RobLucci S121
11 LýThông S121
12 Louis S127
13 Rùa S121
14 ÔngBụt S121
15 KhổngMinh S121
16 QuốcHoàng S121

 

Cụm 8

Hạng Tên Nhân Vật Server Phần Quà
1 Xing S141

Hoa ngọc ngẫu nhiên *1 + Rương Tướng SSR Tự chọn *3 + Lưu Mã*3 + Mảnh mộc ngưu *150 + Lương thực *20.000 + Cửu Xuân + 250

 

+

Cực phẩm thần binh tự chọn +15
2
NĐ-VõTòng S141

Hoa kim ngẫu nhiên *3 + Rương Tướng SSR tự chọn *2 + Lưu Mã*2 + Mảnh mộc ngưu *125 + Lương thực *15000 + Cửu xuân *200

 

3  TàoMạnhĐức S141

Hoa Kim ngẫu nhiên *2+ Rương tướng SSR ngẫu nhiên *2+ Lưu Mã*1 + Mảnh mộc ngưu *100 + Lương thực * 10.000 + Cửu xuân * 150

 

4 NĐ-YẾNTHANH S141
5 Mata S141

 

Hoa thiết ngẫu nhiên *3 + Rương tướng SSR ngẫu nhiên *1 + Mảnh Lưu Mã*20 + Mảnh mộc ngưu *75 + Lương thực *8000 + Cửu xuân *100

 

 

6 NA-TiềuCái S141
7 ThoạiBa S141
8 PhiêuLãng S141
9 Dzieng S141

Hoa thiết ngẫu nhiên *2 + Mảnh SSR tự chọn *10 + Mảnh Lưu Mã*15 + Mảnh mộc ngưu *50 + Lương thực *5000 + Cửu xuân *50

 

 

10 ASHIN S141
11 FnxQuầnQuè S141
12 Duythiện S144
13 You S141
14 SG-LÂMSUNG S141
15 BT-TốngGiang S141
16 zZzTMzZz S142

 

BQT Tuyệt Đỉnh Tam Quốc
Trân Trọng

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ